IHC MERWEDE: opnieuw grote groei in 2008

Hoofdpunten:
• orderportefeuille gestegen tot EURO 2 miljard;
• 40% omzetgroei tot EURO 1,1 miljard;
• stijging winst voor belasting tot EURO 105 miljoen;
• 4 acquisities gerealiseerd van technologie- en engineeringbedrijven.

Omzet en resultaat
De omzet van IHC Merwede is in 2008 sterk gestegen tot € 1,1 miljard (2007: € 774 miljoen). De nettowinst bedraagt € 76 miljoen (2007: € 64 miljoen). Een verder verbeterde projectbeheersing heeft in belangrijke mate aan de winststijging bijgedragen. Gelijktijdig heeft de winstgevendheid in 2008 duidelijk te lijden gehad van de overspannen markt van toeleveranciers: grote en onvoorspelbare prijsstijgingen en, op een aantal grote projecten, matige leverprestaties, met als gevolg kostenoverschrijdingen en vertraagde opleveringen.
Desalniettemin toch een zeer bevredigend resultaat. Voor 2009 verwacht IHC Merwede een soortgelijke omzet.

Markten
IHC Merwede is wereldmarktleider op het gebied van de bouw van veelal klantspecifiek baggermaterieel. Het wereldmarktaandeel is 50%. Daarnaast is IHC Merwede toonaangevend op het gebied van de bouw van complexe offshore-constructieschepen en equipement. Beide markten hebben zich, zeker tot het vierde kwartaal van 2008, zeer goed ontwikkeld. Vanaf het begin van het vierde kwartaal zijn de markten gekenmerkt door een afwachtende houding van klanten als gevolg van de turbulentie op de financiële markten. Al met al heeft dit geleid tot een grote en kwalitatief goede orderportefeuille van € 2 miljard per
begin januari 2009.

In 2008 zijn 14 klantspecifieke schepen voor de bagger- en offshoresector en 23 baggerschepen van onze standaard Beaver-serie verkocht. In China zijn 5 grote standaard snijkopzuigers verkocht die op onze Chinese partnerwerf Dalian Liaonan Shipyard zullen worden gebouwd. Bij de Technologie & Services-bedrijven binnen de groep is een record aantal verkopen geboekt.

De wereldeconomie kent een aantal voor IHC Merwede relevante lange termijn drijvende krachten: de alsmaar toenemende behoefte aan energie, de groeiende vervoerstromen over de wereld, de groeiende behoefte aan infrastructuur als gevolg van de ontwikkelende economieën en de roep om een nieuwe benadering van watermanagement. Ten gevolge van de kredietcrisis en de daaruit voortvloeiende wereldwijde recessie is onlangs een aantal grootschalige baggerprojecten in het Midden Oosten stilgelegd. Gelijktijdig willen regeringen wereldwijd hun economie stimuleren o.a. door het aanpakken van grootschalige
infrastructurele werken. Als geheel kenmerkt de baggermarkt zich op dit moment door een afwachtende houding, maar zijn de vooruitzichten voor de lange termijn gunstig.

De zoektocht naar olie en gas strekt zich steeds verder uit naar diepe zeeën en arctische gebieden. Circa 35% van de olie komt uit de zeebodem. Hiervoor zijn gespecialiseerde en hoogwaardige schepen en ander offshore-materieel nodig. IHC Merwede levert aan deze markt niet alleen hoogwaardige schepen voor boringen, het behandelen van olie- en gasputten en voor het leggen van pijpleidingen, maar ook hydraulische heihamers, hijsmaterieel en ander gespecialiseerd equipement en systemen. Ook de offshore-markt kent op dit moment een zekere afwachtende houding. De grote oliemaatschappijen hebben aangegeven hun investeringsplannen op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe oliebronnen te willen doorzetten.

Ofschoon de markten waarin IHC Merwede opereert zich naar onze verwachting op middellange en lange termijn goed zullen ontwikkelen, zal de economische wereldcrisis op kortere termijn zeker haar invloed doen gelden. Dit blijkt onder meer uit het feit dat zelfs voor financieel gezonde klanten het verkrijgen van financiering voor hun investeringen in nieuwbouw schepen veel moeilijker is geworden. Financieringsprocessen duren op dit moment veel te lang en financieringskosten zijn veelal te hoog. Net als voor vele andere sectoren van de wereldeconomie geldt ook voor onze markten dat het snel, in voldoende omvang én tegen redelijke kosten op gang komen van financieringen noodzakelijk is om de ontwikkelingen ten positieve te keren.

In dit verband zijn tijdelijke maatregelen zoals de verruiming van het (export) financieringsinstrumentarium van de Nederlandse overheid op dit moment van doorslaggevend belang. Ook een adequate en voor de banken acceptabele ‘borgstellingregeling’ voor de scheepsnieuwbouw van het ministerie van Economische Zaken, is nu een noodzaak. De Nederlandse overheid is van de problematiek doordrongen en is bezig met verdere ondersteunende maatregelen. Hopelijk leidt dit snel tot resultaat. Al met al verwachten we voor 2009 minder goede markten en daarmee een lagere orderontvangst.

Groei
De gunstige marktomstandigheden de afgelopen jaren hebben IHC Merwede in staat gesteld sterk te groeien, zowel in Nederland als internationaal. Engineeringcapaciteit is in Nederland en internationaal fors uitgebreid. In 2008 zijn 4 bedrijven overgenomen: de offshoretechnologiebedrijven The Engineering Business en Sea Steel, beide in Engeland, en de engineeringbedrijven Vuyk Engineering Rotterdam in Capelle aan den IJssel en R-Project in Rijeka, Kroatië. Deze bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan het profiel van IHC Merwede als ‘The technology innovator’.

In de belangrijke Chinese baggermarkt heeft IHC Merwede de capaciteit flink uitgebreid: de productievestiging in Guangzhou is sterk vergroot en met Dalian Liaonan Shipyard is een jointventure
opgericht om specifiek voor de Chinese markt ontworpen baggerschepen te bouwen.

IHC Merwede, The technology innovator
IHC Merwede ontleent haar concurrentiekracht in belangrijke mate aan technisch goede en innovatieve producten met lage operationele kosten, zodat onze klanten met onze producten meer geld kunnen verdienen dan met die van onze concurrenten. Om deze positie uit te bouwen investeert IHC Merwede fors in productontwikkeling. In 2008 is circa € 30 miljoen, ongeveer 3 % van de omzet, besteed aan productontwikkeling. Juist in de komende moeilijkere jaren zal IHC Merwede doorgaan met het investeren in productontwikkeling, in 2009 zelfs méér dan in 2008.

IHC Merwede wil haar technologie- en servicepositie in de bagger- en de offshoremarkt verder uitbouwen door gerichte acquisities. Met de overname van Vuyk Engineering en R-Project heeft IHC Merwede hoogstaande engineeringkennis van de bagger-, olie & gas- en ‘marine operations’ markten binnengehaald. The Engineering Business levert gespecialiseerd equipment voor de offshore markt. De overname van Sea Steel, dat frames voor onderwaterfundaties verhuurt, versterkt de positie van IHC Hydrohammer. Ook de komende jaren streeft IHC Merwede er naar haar technologie pallet verder uit te breiden met gerichte acquisities. Hiervoor zijn voldoende financiële middelen beschikbaar. In 2008 is het ‘life cycle support’-concept verder ontwikkeld. IHC Merwede wil haar klanten gerichte ondersteuning geven bij de instandhouding van de schepen. Het ‘life cycle support’-concept vervult duidelijk een behoefte bij onze klanten, zowel internationaal als bij de grote Nederlandse en Belgische baggerbedrijven. Met de Belgische DEME zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijke ontwikkeling van een voorspellingsmodel van onderhoudswerk aan baggermaterieel.

IHC Merwede heeft in 2008 haar internationale service organisatie wereldwijd uitgebreid. In India is een nieuwe “Regional IHC Organisation” vestiging in Mumbai geopend. Verdere groei van het internationale netwerk is voorzien.

Human resources
2008 is gekenmerkt door een grote werkdruk bij de verschillende IHC Merwede bedrijven. De ingezette wervingscampagne ‘Groter dan bij ons kun je niet worden’ was zeer succesvol. De campagne heeft in 2008 ruim 400 nieuwe medewerkers opgeleverd. Daarnaast zijn in 2008 nog 1.400 mensen ingeleend via inleenbureaus. Hiermee komt de totale personeelsbezetting van IHC Merwede in 2008 op circa 4.200.
IHC Merwede blijft fors investeren in de toekomst van haar medewerkers door interne trainingen zoals de IHC Merwede bedrijfsschool, de eigen Management School en het talentenprogramma of door externe opleidingen. In 2009 wordt € 2,5 miljoen geïnvesteerd in een nieuw opleidingscentrum op de locatie Kinderdijk. IHC Merwede heeft op dit moment nog 120 vacatures, in het bijzonder voor (project)management, engineering en productie functies.

Bron: IHC Merwede, 02-04-2009;