IHC Merwede richt IHC Tidal Energy op en verwerft de Wave Rotor technologie

Ondertekening door mevrouw Janssen (Ecofys) en de heer Steenge(IHC Merwede) 

IHC Merwede heeft op 30 mei 2012 de overeenkomst getekend voor de overdracht van de Wave Rotor technologie van Ecofys, een expert op het gebied van duurzame energie oplossingen. De overeenkomst is ondertekend door Willem Steenge, directeur van IHC Tidal Energy, en Manon Janssen, directeur bij Ecofys. De Wave Rotor technologie wordt ondergebracht in het nieuw opgerichte onderdeel van IHC Merwede, IHC Tidal Energy. Deze technologie maakt het voor IHC Merwede mogelijk haar positie in de markt voor duurzame energie verder te verstevigen.

Gepatenteerde technologie
IHC Merwede haalt met deze overdracht ver ontwikkelde kennis en de patenten met betrekking tot de Wave Rotor technologie in huis. In tegenstelling tot de meeste getijdenturbines is de Wave Rotor Turbine een verticaal georiënteerde turbine. Deze turbine zet kracht uit getijdenstroming en golfbeweging direct om in elektriciteit. De technologie is een gepatenteerde innovatie van Ecofys, die in de afgelopen tien jaar is ontwikkeld en welke succesvol is gedemonstreerd in een 30 kW demonstratie-unit in de Westerschelde.

Nadat de Wave Rotor was ontwikkeld, bracht het bedrijf OceanMill het product op een geslaagde wijze door de commerciële testfase. IHC Tidal Energy heeft zich als doel gesteld om de verworven technologie met succes op de markt te brengen.

Markt voor getijden- en golfenergie
IHC Merwede is al decennia lang actief op de duurzame energiemarkt. De markt voor de getijden- en golfenergie is echter nog relatief jong, maar IHC Merwede voorziet een aanzienlijke groei van activiteiten in zowel Europa, Noord-Amerika als ook in Azië. Willem Steenge: “Met het verwerven van de Wave Rotor technologie is IHC Merwede in staat een volledig, geïntegreerd systeem op het gebied van elektriciteitsopwekking via getijdenenergie in de markt te zetten. IHC Merwede wil, als betrouwbare schakel in de keten van nieuwe energie- en landaanwinning, bijdragen aan het duurzaam voortbestaan van de wereld. Bovendien past de investering in deze opkomende markt goed in het strategische portfolio van de onderneming.” Manon Janssen: “Ecofys is trots op de overdracht van deze innovatieve technologie naar IHC Merwede. Met hun expertise en wereldwijde netwerk zal de organisatie de Wave Rotor technologie naar de volgende commerciële fase brengen. Ecofys verwacht dat de Wave Rotor technologie een grote impact zal hebben op de wereld.”

Meer… IHC Merwede