IHC Merwede wint titel ‘Beste Traineeteam van Nederland’

IHCmerwedeHetBesteTraineeteamVanNederland2014.jpg (1)

IHC Merwede heeft vrijdag 6 juni 2014 de titel ‘Beste Traineeteam van Nederland’ gewonnen tijdens de TraineeBattle. Meer dan 200 jonge talenten van 22 beeldbepalende organisaties als FNV, Shell, KLM, FrieslandCampina en Rabobank kwamen tijdens de TraineeBattle met voorstellen aan de Sociaal-Economische Raad (SER) voor de duurzame groeiagenda voor Nederland. Binnen twaalf uur moesten zij een innovatieve game changer voor hun organisatie of sector bedenken, die Nederland nog meer op de kaart zet. IHC Merwede kwam met een game changer rondom zeewier en sleepte eind van de dag de befaamde titel binnen.

Het winnende idee
De scheepsbouwers overtuigden met een idee voor zeewierproductie op zee. “We gaan touwen uitzetten in de oceaan. De algen die erop groeien voorzien ons van zeewier dat we kunnen gebruiken voor voedselvoorziening, maar ook als alternatieve brandstof. Daar kunnen we de gehele sector bij gebruiken”, aldus pitcher Nick. “Offshore ondernemers, contractors, rederijen, de voedselindsutrie, de petrochemie en zelfs de winkel- en restaurantketens.” Het mooie van het plan, zo vond de jury, is de schaalbaarheid ervan. “Jullie kunnen er op kleine schaal mee beginnen, parallel aan huidige systemen.”

Groeiagenda
Dit jaar wordt de TraineeBattle voor de vijfde keer gehouden, met als opdrachtgever de SER. De SER adviseert kabinet en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Het vraagstuk dit jaar heeft betrekking op innovatie en duurzame groei. Nederland heeft groei nodig. Om de werkloosheid terug te dringen, om ambities en verwachtingen te realiseren en om toekomstige welvaart zeker te stellen. De SER komt met een groeiagenda, waar werkend en ondernemend Nederland aan kan bijdragen door middel van concrete voorstellen. Wat is er nodig voor een nationale groeiagenda en hoe kan je eigen bedrijf of instelling daaraan bijdragen? De deelnemende teams werden daarom uitgedaagd om een innovatieve game changer, een slimme manier om een andere invulling aan een bestaande behoefte te geven of een nieuwe behoefte te creëren, voor hun organisatie of sector te bedenken die bijdraagt aan economische en maatschappelijke groei van Nederland.

TraineeBattle
De TraineeBattle wordt jaarlijks georganiseerd door Frisse Blikken en Twynstra Gudde. Tijdens dit evenement strijden jonge talenten van verschillende beeldbepalende organisaties in Nederland een dag lang om het beste antwoord op een relevant maatschappelijk vraagstuk. Door de strijd met elkaar aan te gaan, krijgen de organisaties en trainees de kans om te ontdekken hoe ze presteren ten opzichte van anderen.

Meer… www.traineebattle.nl