IJs hindert binnenvaart in delen Duitsland

In grote delen van Duitsland wordt de binnenvaart gehinderd door ijsgang in rivieren en kanalen. De Rijn is nog goed bevaarbaar, maar vooral in het oosten van het land kunnen vaarwegen alleen met ijsbrekers open worden gehouden. Ook op het Dortmund-Ems-kanaal, waarop zich een ijslaagje van twee centimeter heeft gevormd, kwam de al 68 jaar oude ijsbreker E 1551 eraan te pas om het kanaal open te houden. Verwacht wordt dat deze ijsbreker het alleen niet af kan, zodat er een tweede nodig is.

Bron: Nieuwsblad Transport, 06-01-2009;