IMO keurt nieuwe routes voor de scheepvaart op de Noordzee goed

  • binnenland

De scheepvaartroutes op het Nederlandse gedeelte van de Noordzee worden aangepast. De IMO (International Maritime Organisation) heeft vorige week het plan voor aanpassing van de scheepvaartroutes goedgekeurd dat Rijkswaterstaat samen met belanghebbenden heeft opgesteld.

Scheepvaartverkeer veiliger
Aanvraag goedgekeurd
De aanvraag voor het veranderen van de routes heeft Rijkswaterstaat zorgvuldig voorbereid met gebruikers van de Noordzee, zoals vergunninghouders van windmolenparken op zee en de havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam. Ook de Kustwacht, de Dienst der Hydrografie, het Loodswezen, reders, visserij- en mijnbouworganisaties zijn betrokken bij de aanpassingen. In nauw overleg is een plan opgesteld dat op 28 november werd goedgekeurd door de IMO. Dat betekent dat de uitvoeringsfase nu kan worden gestart.

De Nederlandse Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Ook wordt de Noordzee voor steeds meer doeleinden gebruikt, waaronder windmolenparken. De aanpassing van de routes is nodig om het scheepvaartverkeer veiliger te maken en de ruimte op de Noordzee efficiënter te gebruiken. Zo komt er nu ook in het aanloopgebied naar IJmuiden een verkeersscheidingsstelsel. Verder liggen de scheepvaartroutes straks verder uit de kust en gaan deze elkaar minder vaak kruisen, waardoor het verkeersbeeld rustiger wordt. Ook verschuiven ankergebieden en vindt er een herinrichting plaats rondom objecten als mijnbouwplatforms.
Invoering
De nieuwe routes gaan in op 1 augustus 2013. Het omzetten van de oude situatie naar de nieuwe is een complexe operatie die in enkele dagen moet gebeuren. In de komende maanden wordt gewerkt aan het informeren van alle gebruikers van de Noordzee (nationaal en internationaal), het aanpassen van de zeekaarten, het opstellen van een operationeel plan voor het verleggen van de betonning en aan maatregelen om de veiligheid tijdens de overgangsperiode te waarborgen. Het verplaatsen van de scheepvaartroutes gebeurt samen met de havenbedrijven, de Dienst der Hydrografie en de Kustwacht.

Meer… Rijkswaterstaat 

Related news

List of related news articles