Impact energietransitie thema van Binnenvaart Jaardiner

  • binnenland

Op vrijdag 23 november vond het drukbezochte Binnenvaart Jaardiner van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) plaats in de Kuip, met dit jaar aandacht voor de economische impact van de energietransitie op de binnenvaart.

Want het staat buiten kijf dat de energietransitie en het akkoord van Parijs de wereld van de olie, gas en kolen fundamenteel gaan veranderen. Lucia van Geuns, strategisch adviseur energie bij The Hague Centre of Strategic Studies (HCSS), nam de aanwezigen tijdens het diner mee in het verhaal rond de mondiale energietransitie en de mogelijke economische gevolgen.

Gaan de fossiele brandstoffen overboord? Zal het vervoer van fossiele brandstoffen over water, zoals kolen en minerale olie drastisch veranderen? Wat is de economische impact van deze energietransitie op de logistiek, de maritieme sector en de binnenvaart? “De wereld is nog afhankelijk van fossiele brandstoffen. Een mondiale energie revolutie lijkt niet nabij. Maar een evolutionaire transitie naar duurzaam is ingezet”, aldus Lucia van Geuns.

Het achterland zal een onveranderde vraag naar fossiele brandstoffen blijven houden door de zware industrie. Deze industrie heeft beperkte mogelijkheden om over te gaan op alternatieve brandstoffen. De Rotterdamse en Amsterdamse haven zullen daarom voorlopig een belangrijke doorvoer haven blijven van fossiele brandstoffen naar het achterland.

Met de energietransitie komt een verandering, waarvan de impact nu nog niet vast staat. Met de energietransitie wacht de binnenvaart een overgang die behalve uitdagingen ook kansen biedt, aldus CBRB.

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten