Imtech Marine Innovation Lab vestigt zich in RDM Innovation Dock

VOOG_NL-702

Imtech Marine heeft vandaag op RDM Campus de huurovereenkomst getekend met Havenbedrijf Rotterdam waarmee de basis wordt gelegd voor het Imtech Marine Innovation Lab. Met dit innovatie centrum, dat een gepaste plek krijgt in het ‘ Innovation Dock’ van RDM, geeft Imtech Marine vorm aan haar ambities op het gebied van groene technologie en geïntegreerde automatisering.

Imtech Marine werkt al geruime tijd succesvol samen met Hogeschool Rotterdam in het project Zeeslag. Het afgelopen jaar is de ambitie uitgesproken om de bestaande samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en Hogeschool Rotterdam uit te bouwen tot een langjarig strategisch partnership waarbij Imtech zich vestigt in Innovation Dock en investeert in een ontwikkel- en testfaciliteit. Dit biedt een unieke realistische praktijkomgeving voor studenten en onderzoekers en voor Imtech levert het innovaties, nieuwe ideeën en test resultaten, alsook contact met talentvolle potentiele werknemers op.

Dennis Mol, Director Technology & Competence Development Imtech Marine: “Het Imtech Marine Innovation Lab faciliteert de samenwerking met klanten, leveranciers en onderwijsinstellingen. Juist deze gezamenlijke ontwikkeling verbetert de Nederlandse concurrentiepositie in een snel veranderende wereld op het gebied van maritieme technologische oplossingen. Wij zijn trots op onze nieuwe locatie in het RDM Innovation Dock.’

Jouke Goslinga, Business manager RDM Campus vanuit Havenbedrijf Rotterdam: “In de maritieme & offshore sector speelt Nederland absoluut in de champions league en hebben wij in de regio Rotterdam veel wereldspelers. Imtech Marine is er daar een van en speelt als systems integrator een belangrijke schakel in veel innovatieprojecten. Bovendien slaagt zij er in haar werkgebied op een inspirerende manier zichtbaar te maken en dat is precies de doelstelling van de RDM Campus!”.

Inmiddels hebben ook andere belangrijke maritieme spelers als IHC Merwede, Damen Shipyards en Huisman Equipment zich in Innovation Dock gevestigd en zijn innovatieve mkb-bedrijven als Ampelmann en Jules Dock hier vertegenwoordigd. Naast de samenwerking met de kennisinstellingen ontstaat hiermee een interessant ecosysteem voor onderlinge samenwerking tussen bedrijven. RDM Campus wordt zo meer en meer een inspirerende etalage van innovatie en maakindustrie binnen de haven.

Meer…