Informatiebijeenkomst Lancering opleiding Bevrachter Binnenvaart

  • binnenland

Op 1 april j.l. hebben het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Hogeschool Inholland in Rotterdam een intentieverklaring getekend over het in de markt zetten van de opleiding Bevrachter Binnenvaart.

In de bevrachtingswereld is er behoefte aan behoud en verdieping van kennis. De regelgeving op allerlei gebieden, zoals afvalstoffen en gevaarlijke goederen is sterk toegenomen. Alleen al de eventuele aansprakelijkheid als er met een transport iets mis gaat moet niet onderschat worden. In dit kader is er een curriculum ontwikkeld met onderdelen zoals: logistiek voor de binnenvaart, bedrijfseconomie, wet en regelgeving en alle aspecten van de bevrachting van binnenvaartschepen. De opleiding is ingericht voor zowel droge als natte lading en containervervoer.

Om een breder beeld te geven over de inhoud van de opleiding organiseren CBRB en Inholland de informatiebijeenkomst “Lancering opleiding Bevrachter Binnenvaart” die zal plaatsvinden op

woensdag 24 juni 2015 vanaf 16.00 uur
bij Inholland, Posthumalaan 90 te Rotterdam

Deelname aan de informatiebijeenkomst is gratis. U kunt zich aanmelden via: https://www.cbrb.nl/bevrachter-binnenvaart. Tevens is hier het volledige programma te vinden.

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten