Informatiemiddag STCW 2010

Doel van de middag

Graag informeren we HR managers / crewing managers over de veranderingen en belangrijkste aanpassingen van de wetgeving inzake de implementatie van de nieuwe STCW 2010 regels. Op 19 juni 2014 bent u van harte welkom.

De STCW 2010 Manila Amendments
Na vijftien jaar was het STCW verdrag aan een brede herziening toe. In 2010 werden in Manila wijzigingen vastgesteld, waarbij overeenstemming werd bereikt over onder meer een vijfjaarlijkse verplichting tot het volgen van een zogenaamde ‘refresher’ voor veiligheidscursussen, over de normen voor medische keuringen van zeevarenden en nieuwe trainingen op het gebied van beveiliging. Nederland heeft zich actief ingezet voor zowel de aanpassing van dit verdrag als voor het Maritiem Arbeidsverdrag van de ILO. Enerzijds omdat het de veiligheid en arbeidsomstandigheden van de zeevarende verbetert én de veiligheid op zee ermee gebaat is. Anderzijds omdat het goed is dat deze normen wereldwijd worden toegepast.

Ook recente ontwikkelingen in de scheepvaart zoals ECDIS of de toepassing van hoogspanningstechniek, zijn belangrijke redenen voor deze aanpassing. De wijziging van het STCW-verdrag noopt ook nu weer tot een aanpassing van de Wet Zeevarenden (voorheen de Zeevaartbemanningswet) en de lagere regelgeving. Voorzien wordt dat de aangepaste wet vanaf 1 mei 2014 in werking zal treden.

Deadline
Uiterlijk 1 januari 2017 moeten zo’n 16.500 zeevarenden voor diverse disciplines nieuwe certificaten behalen. Dit heeft tot gevolg dat er een krapte ontstaat bij de scholingsinstituten. STC B.V. is klaar op alle kennisgebieden van de STCW 2010 amendementen. Wij helpen u graag om tijdig te voldoen aan de eisen die gesteld worden.

Nieuwe regels
In het Besluit Zeevarenden zijn onder meer regels opgenomen met betrekking tot de uitwisselbaarheid van bemanningsleden tussen de verschillende maritieme bedrijfstakken (bijvoorbeeld koopvaardij en visserij), waarbij op grond van vereiste vaartijd (en aanvullende kennisbewijzen) een overstap tussen de bedrijfstakken kan worden gemaakt. Bepaalde kennisbewijzen geven meer bevoegdheden, het reizen nabij de kust is volledig herzien, er zijn nieuwe functies opgenomen, et cetera. Bij het vaststellen van de vereiste vaartijd ten behoeve van de vijfjaarlijkse verlenging van een vaarbevoegdheidsbewijs of een bekwaamheidsbewijs (officieren) voor het dienstdoen op tankers, dan wel het verhogen van de vaarbevoegdheid naar een hogere functie, is het van essentieel belang de kenmerken van het betrokken schip of de betrokken schepen te kennen waarop de ervaring is opgedaan. Deze kenmerken kunnen nu ook in het nieuwe monsterboekje worden opgenomen.

Meer… STC B.V.