Ingebruikname nieuwe kade

Nadat in april van dit jaar het kranenpark van ZHD Stevedoring werd vergroot met de komst van een nieuwe mobiele Gottwald kraan type HMK 6407 B, High Tower, heeft ZHD Stevedoring half juni jl. een nieuwe extra zeekade (150 meter) op haar terminal in Dordrecht in gebruik genomen.

Met de opening van deze nieuwe zeekade (gelegen aan het Mallegat), waarmee tevens een additioneel 8 hectare bedrijfsterrein wordt ontsloten, biedt ZHD haar klanten ruimere mogelijkheden op het gebied van op? en overslag van zowel containers als (break)bulk.

De nieuwe kade en het achterliggende terrein, dat in samenwerking met KWS infra is gerealiseerd, is dusdanig geschikt gemaakt dat ook de inzet van container reachstackers en/of ander zwaar materieel mogelijk is. Hiermee speelt ZHD Stevedoring in op de groei en ambities in onder meer containeroverslag op haar terminal in Dordrecht In Moerdijk is de aanpassing van haar kade, inclusief achterliggend (vloeistofdicht) terrein en morsluifel inmiddels afgerond. Hierdoor is ZHD Stevedoring nog beter in staat diverse goederenstromen (w.o. afvalstromen) te ontvangen op een milieuverantwoorde manier.

ZHD Stevedoring heeft in het eerste half jaar van 2011 de sterke groei van 2010 kunnen voortzetten en vertrouwt erop dat met de ingebruikname van deze nieuwe kade, alsmede het gereedkomen van diverse andere investeringen in zowel het kranenpark als de terminals, haar positie in de havens van het Rotterdam?Rijnmond gebied verder kan worden versterkt.

Bron: ZHD Stevedoring, 13-07-2011;