Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Initiatiefwet voor privébeveiliging op koopvaardijschepen

Han ten Broeke van de VVD en Raymond Knops van het CDA hebben op 26 september een initiatiefwetsvoorstel voor de Wet ter Bescherming Koopvaardij voorgelegd aan de Raad van State voor advies. Dit wetsvoorstel moet de inzet van gewapende particuliere beveiligers op Nederlands gevlagde schepen mogelijk maken. Bedrijfslevenorganisaties zijn verheugd over het initiatief, omdat het na een jarenlange discussie de aanzet geeft om de Nederlandse vloot en bemanning te beschermen tegen piraterij. Het verdedigen van koopvaardijschepen onder Nederlandse vlag en het inzetten van geweld is een taak van de overheid.

Een wettelijke regeling geeft Nederlandse reders de mogelijkheid hun zeevarenden te beschermen op het niveau en tegen de kosten zoals die inmiddels voor andere Europese reders en hun zeevarenden gemeengoed zijn.

Met deze wet kan Nederland zich als laatste aansluiten bij de andere Europese landen waar wel gewapende particuliere beveiliging is toestaan. Om op dit moment toch private beveiliging in te zetten worden sommige schepen omgevlagd naar een ander land waar het wel toegestaan is of de beveiliging vaart in boten in de buurt van het schip.

In het wetsvoorstel staat dat alleen gecertificeerde bedrijven de schepen mogen beveiligen en dat er een helder protocol komt voor het geval een schip wordt aangevallen. In plaats van de kapitein is het beveiligingsbedrijf verantwoordelijk en elk incident moet worden gemeld bij het OM.

Tot op heden is er nooit een meerderheid in de Tweede Kamer geweest voor particuliere beveiliging. In 2014 was er een kabinetsplan van gelijke strekking en de PvdA was tegen. Volgens de partij was private beveiliging niet nodig omdat er geen schepen gekaapt waren in het jaar daarvoor.

Het wetsvoorstel wordt door de volgende organisaties ondersteund:

 • EVO en Fenedex – Joost Sitskoorn, adjunct-directeur
 • Havenbedrijf Rotterdam – Ronald Paul, chief operating officer
 • HZ University of Applied Sciences – Adri de Buck, voorzitter College van Bestuur
 • Koninklijke BLN-Schuttevaer – Roland Kortenhorst, voorzitter
 • Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders – Tineke Netelenbos, voorzitter
 • Maritiem en Logistiek College de Ruyter- Henrik Stevens, directeur
 • Nautilus International (FNV) – Marcel van den Broek, voorzitter
 • Nederland Maritiem Land – Wim van Sluis, voorzitter
 • Netherlands Maritime Technology – Hans Voorneveld, voorzitter
 • Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij – Leen van den Ende, voorzitter
 • The Hague Centre for Strategic Studies – Rob de Wijk, directeur
 • Verbond van Verzekeraars – Richard Weurding, algemeen directeur
 • Vereniging Maritiem Gezinskontakt – Gaby Niesthoven, voorzitter
 • Vereniging van Waterbouwers – Hendrik Postma, voorzitter
 • VNO-NCW – Hans de Boer, voorzitter