Inloopspreekuur voor Kribverlaging Waal en langsdammen Wamel-Ophemert 19 en 29 september

Rijkswaterstaat verlaagt tussen Tiel en Gorinchem de kribben in de Waal. Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie over kribverlaging en/of langsdammen in de Waal? Dan kunt u op 19 september in Zaltbommel en 29 september in Kerkdriel gebruik maken van het inloopspreekuur van 18.30 tot 19.30 uur.

Het verlagen van de kribben in de Waal is één van de meer dan dertig maatregelen van het programma Ruimte voor de Rivier. Met dit programma beschermen we het rivierengebied tegen overstromingen en maken we het – waar het kan – mooier en aantrekkelijker. Het kabinet heeft in 2006 tot deze maatregelen besloten door de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier vast te stellen.

In de PKB is gekozen voor een zogeheten programmatische aanpak. Deze programmatische aanpak geeft de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen een plaats te geven. Bij het project Kribverlaging Waal is dat het initiatief langsdammen. Een langsdam is een parallel aan de stroomrichting lopende dam die de vaargeul scheidt van de naastliggende oevergeul en, net als kribben, de vaargeul op zijn plaats houdt.

Inloopspreekuur
Heeft u nog vragen of behoefte aan meer informatie? Dan kunt u op 19 september te Zaltbommel (Stadskantoor, Hogeweg 11, Zaltbommel) en 29 september te Maasdriel (Gemeentehuis, Kerkstraat 45, Kerkdriel) gebruik maken van het inloopspreekuur. U kunt van 18.30 tot 19.30 uur binnenlopen bij Karin van Andel, omgevingsmanager Kribverlaging Waal.

Pilot
Rijkswaterstaat wil een pilot doen met twee langsdammen van in totaal 10 km. Deze worden aangelegd in de twee binnenbochten van de Waal. De kribben achter de langsdammen worden weggehaald; in de twee buitenbochten ertegenover blijven de kribben ongewijzigd. Langsdammen biedt voordelen voor scheepvaart en natuur. Deze zomer besluit de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu of de kribverlaging tussen Tiel en Gorinchem doorgaat met een pilot langsdammen.

Werkwijze
Rijkswaterstaat bereid op dit moment 1 projectplan water voor, waarin zowel de kribverlaging als de langsdammen zijn opgenomen. Dit projectplan water zal samen met de Natuurbeschermingswetvergunning en de Flora- en faunawetontheffing vergunningen in november/december op een aantal openbare locaties ter visie worden gelegd. Tevoren wordt hiervan kennis gegeven in een advertentie in dag- en huis-aan-huisbladen en op www.officielebekendmakingen.nl

Meer informatie
Wilt u meer weten over Ruimte voor de Rivier en de verlaging van de kribben in de Waal? Kijk dan op onze websites: www.ruimtevoorderivier.nl en www.rws.nl/kribverlagingwaal. Op deze websites vindt u informatie over onder meer het project, doel, werkzaamheden, cultuurhistorie, natuuronderzoeken, vergunningen en planning

Ruimte voor de Rivier
Het project kribverlaging Waal is een van de projecten van Ruimte voor de Rivier. Op het traject tussen Nijmegen en Gorinchem worden de kribben aan beide zijden van de rivier met gemiddeld een meter verlaagd. Hierdoor vindt het water gemakkelijker zijn weg, terwijl de vaargeul behouden blijft. Door de maatregel daalt de waterstand bij zeer hoogwater (16.000 m3/sec bij Lobith) met 6 tot 12 centimeter.

De rivier krijgt op meer dan 30 plaatsen meer ruimte. Deze maatregelen vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier. Een rijksprogramma dat samen met regionale overheden zorgt voor de veiligheid van ca. vier miljoen Nederlanders.

Bron: Rijkswaterstaat, 12-09-2011;