Innovatieprijs voor Kitepower: energie opwekken met vliegers

Windenergie opwekken met behulp van grote vliegers. Dat bespaart geld en brandstof. Dit idee van Kitepower won op 4 november in Utrecht de Defensie Innovatie Competitie 2016. De jury koos Kitepower tot winnaar omdat het idee milieuvriendelijk is en snel en eenvoudig toepasbaar in een operationele omgeving. Ook is het te realiseren met een relatief korte doorontwikkeling. Het bedrijf krijgt € 200.000 om de vondst verder uit te werken.

Thema van dit jaar was ‘Energie voor operationeel optreden’
Met de landelijke innovatiewedstrijd daagt Defensie startups en het midden- en kleinbedrijf uit om met nieuwe ideeën te komen. Het is een manier om oplossingen te zoeken voor Defensievraagstukken. Thema van dit jaar was ‘Energie voor operationeel optreden’. De krijgsmacht is een grootverbruiker van energie en voor een groot deel afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat brengt risico’s en beperkingen met zich mee. Defensie ontwikkelde daarom de Operationele Energie Strategie. Hier staat wat ze wil bereiken, maar nog niet op welke wijze.

5 finalisten presenteerden hun project aan de 5-koppige jury, onder voorzitterschap van brigadegeneraal Rob Jeulink. Hij is plaatsvervangend hoofd Plannen van de Defensiestaf.