Innovaties leiden tot meer efficiency voor klanten van Van der Velden Marine Systems

Op naar de volgende 50 jaar: Damen- dochter blijft innoveren
Nadat Van der Velden Marine Systems in 2013 haar 50-jarig bestaan heeft gevierd, is zij niet bepaald op haar lauweren gaan rusten. De in Nederland gevestigde R&D-afdeling van het bedrijf vervolgt de ingeslagen weg om innovaties te ontwikkelen voor geavanceerde en efficiënte manoeuvreer- en voortstuwingssystemen. Van der Velden Marine Systems, een dochteronderneming van de Damen Group, hecht veel belang aan samenwerking op het gebied van R&D, waardoor er vruchtbare synergieën ontstaan en ervaringen kunnen worden uitgewisseld met andere maritieme experts.

“Op dit moment bouwen we een 97m2 ESPAC™-systeem (Energy Saving Package) voor een drietal 18.000 TEU-schepen, die voor CMA CGM worden gebouwd op de CSSC-gelieerde Shanghai Waigaoqiao-scheepswerf in China,” aldus Edwin van Buren, director R&D bij Van der Velden Marine Systems.

ESPAC™ is een mooi voorbeeld van hoe het bedrijf samenwerkt met andere specialisten op het gebied van voortstuwingssystemen: Van der Velden heeft het systeem ontwikkeld samen met de Duitse schroeffabrikant Mecklenburger Metallguss (MMG). “Dit zijn de grootste roeren die we ooit hebben gebouwd, en door die te combineren met de MMG-schroeven met een doorsnede van 10 meter levert dit een systeem op dat wordt gekenmerkt door minder brandstofverbruik, cavitatie, trilling en onderhoud.” Dankzij de expertise van de beide bedrijven worden bij dit voortstuwingssysteem op maat de voordelen van een geoptimaliseerde, uiterst efficiënte vaste schroef gecombineerd met een geavanceerd, asymmetrisch roer met een geïntegreerde roerbulb en schroefnaaf..

Terugkoppeling roer
De tweede innovatie betreft het BOSS™-systeem (Barke Optimised Steering System), dat zorgt voor directe terugkoppeling aan de roerganger van de krachten die worden uitgeoefend op het roersysteem. Dit is zeer waardevolle informatie bij het navigeren en manoeuvreren.

“Het is belangrijk om te weten hoeveel weerstand het roer ondervindt. Hoe groter de weerstand, des te hoger het brandstofverbruik. De BOSS™-sensoren meten deze krachten”, aldus Van Buren. De waarden die worden gemeten, zijn direct zichtbaar op het LCD-display op de brug en kunnen worden verwerkt in het navigatiesysteem van het schip. “Als er minder bijgestuurd hoeft te worden, betekent dit minder ‘overshoot’, waardoor de afgelegde afstand wordt bekort. Dit levert al snel aanzienlijke brandstofbesparingen op.”

Van der Velden heeft de BOSS™-technologie al op twee zeer grote containerschepen van CMA CGM geïnstalleerd: de Ural en de Volga. Het bedrijf heeft onlangs samen met vertegenwoordigers van Damen’s eigen R&D-team ingebruiknametests en tests op zee uitgevoerd met het eerste BOSS™ systeem. Tijdens de IMO-manoeuvreer- en belastingsproeven heeft Van der Velden BOSS™-data geregistreerd en gesynchroniseerd met de scheepsdynamica. Deze succesvolle dataregistratie betekent een mijlpaal binnen de productontwikkeling van Van der Velden, en schept nieuwe mogelijkheden voor de nieuwe generatie BOSS™. Tegelijkertijd zijn alle ontwerpen en technische ontwikkelingen bij Van der Velden erop gericht dat de klant hier optimaal profijt van heeft.

Het nieuwe systeem is echter niet alleen bedoeld voor containerschepen. “Deze technologie kan ook worden gebruikt voor superjachten, cruiseschepen en de baggerindustrie”. Het bedrijf kan ook vooraf meetsensoren op de roerkoning installeren, zodat in een later stadium het integrale systeem kan worden geïnstalleerd. “Dit noemen we een op ‘BOSS-voorbereide’ oplevering,” aldus Van Buren. “Deze installatie vooraf voorkomt dure droogdok-werkzaamheden in de toekomst”.

Van der Velden® FLEX-tunnelsysteem
Een andere recente innovatie is Van der Velden’s intrekbare FLEX-tunnelsysteem voor de binnen- en kustvaart. Het systeem verbetert de manoeuvreer-eigenschappen en de snelheid en levert een totale brandstofbesparing op van circa 10%. “We hebben een intrekbare tunnel ontworpen omdat geladen binnenvaartschepen in 85% van de gevallen in dieper water varen”, zegt Van Buren. “In dat soort situaties zijn tunnels overbodig. Ze zorgen er zelfs voor dat het voortstuwingsvermogen afneemt en het brandstofverbruik toeneemt.”

Dankzij een geoptimaliseerd rompontwerp en de intrekbare tunnel (die is ontworpen in nauwe samenwerking met DST (Deutsches Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V.) is zowel bij een geladen als een ongeladen schip en in elke rivier en elk kanaal van welke diepte ook de stroming van het water optimaal.

Succes door samenwerking
R&D speelt een cruciale rol bij de Damen Shipyards Group. Dankzij haar grote expertise op het gebied van scheepsontwerp was Damen in de jaren ’80 de eerste scheepsbouwer die aritmetische schema’s en computermodellen gebruikte om beter inzicht te krijgen in de krachten die een rol spelen bij de voortstuwing. Hierdoor konden betere voorspellingen worden gedaan over sterkte, trilling, geluid en stuwkracht.

Damen heeft haar expertise verder opgebouwd door de nauwe samenwerking met gerenommeerde wetenschappelijke instellingen zoals de TU Delft en de Universiteit van Hamburg. Een andere belangrijke rol wordt gespeeld door onderzoek waarbij schaalmodellen worden gebruikt in de proeftanks van MARIN (Maritime Research Institute Netherlands) en DST.

Door de combinatie van de ervaring van specialisten op het gebied van manoeuvreersystemen (Van der Velden Marine Systems) en straalbuisspecialisten (Damen Marine Components) creëert de Damen Shipyards Group een ‘centre of excellence’, waar nieuwe producten als straalbuizen, roeren en brandstofbesparende systemen voor de hele scheepvaartindustrie worden ontwikkeld. De producten worden gebruikt op schepen variërend van de kleinste sleepboten tot de grootste containerschepen.

Meer… Damen en Van der Velden Marine Systems

Related news

List of related news articles