Innovation Expo 2018: Global challenges, Dutch solutions

Innovaties verder brengen, doorbraken realiseren en daarmee bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen waar we in ons land en in de wereld voor staan. Dat is de ambitie van de Nederlandse overheid met de Innovation Expo 2018. Op 4 oktober wordt de Innovation Expo 2018 georganiseerd in de RDM Onderzeebootloods in Rotterdam. Het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden komen die dag samen om elkaar te ontmoeten en om concrete deals en convenanten af te sluiten. Alle bezoekers, uit Nederland en buitenland, werken op die dag samen aan het versnellen van innovaties. Global challenges, Dutch solutions.

De Innovation Expo 2018 is van 09.00 – 20.00 uur open voor bezoekers. Bezoekers kunnen doorlopend genieten van een bruisende expovloer (deze sluit om 18.00 uur) met interessante en verrassende innovaties. Daarnaast kan men meedoen aan verdiepende inhoudelijke sessies. Ook zijn er gedurende de dag drie keynote sessies die te volgen zijn voor bezoekers op de plenaire tribune en via schermen elders op het RDM terrein.

Ga voor meer informatie naar www.innovationexpo2018.nl.