Inschrijving opleiding Bevrachter Binnenvaart geopend

  • binnenland

Na de informatiebijeenkomst ‘Lancering opleiding Bevrachter Binnenvaart’ op 24 juni j.l. bij Hogeschool Inholland in Rotterdam, is de inschrijving voor de opleiding geopend!

Met de verdere ontwikkeling van de opleiding door Inholland Academy en Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart (CBRB) wordt gestart zodra er zich 25 deelnemers hebben aangemeld. De opleiding zal dan op 19 oktober 2015 starten. De opleiding wordt ingericht voor zowel droge als natte lading en containervervoer.

Het CBRB zal in samenwerking met de Raad van Advies van de opleiding Bevrachter Binnenvaart de inhoud van de opleiding bewaken en monitoren. Inholland Academy zal zorg dragen voor de kwaliteit van de opleiding.

Er is momenteel al veel belangstelling van zowel leden als niet leden voor de opleiding. Voor niet leden kost de opleiding € 3200. CBRB-leden krijgen een korting van € 700, waardoor zij € 2500 betalen.

Inschrijven kan op de website van Inholland Academy uiterlijk tot 15 augustus. Er is meer informatie te vinden op zowel InHolland als CBRB

Related news

List of related news articles