Inspectie Verkeer en Waterstaat werkt samen met marktpartijen bij toezicht op zeevaart

Certificaten voor zeeschepen kunnen per 1 augustus 2006 door private klassenbureaus uitgegeven worden. De Inspectie Verkeer en Waterstaat en zeven klassenbureaus tekenden op 1 juni 2006 in Rotterdam een contract waarin dit geregeld is.

Bron: IVW, 02-06-2006;