Intec Marine Shipyard bouwt jachten duurzaam

Intec Marine Shipyard is een jachtwerf waar duurzaamheid de kern is van het bedrijf. Een volledig sustainable bouwproces, gebruik van duurzame materialen, maar de jachten worden vooral gebouwd volgens een ontwerp met een duurzame visie. Zo wordt er al rekening gehouden met de recycle waarde van materiaal en jacht in de verre toekomst.

De werf
Voor de bouw van de jachten ontwikkelt Intec Marine Shipyard een nieuw bedrijfspand dat zal voldoen aan de laatste eisen op het gebied van milieu en energie. De ambitie om zo energiezuinig het bouwproces in te richten uit zich in gebruik van windenergie (windmolens op het dak) en gebruik van zonne-energie (zonnecollectoren). Het pand wordt verder verwarmd door middel van aardwarmte en wordt er een installatie geplaatst die op basis van biogas energie opwekt met generatoren.

De jachten
Intec Marine Shipyard heeft zicht tot doel gesteld altijd vooraanstaand te zijn in het gebruik van de meest geavanceerde systemen waarbij duurzaamheid een grote rol speelt.

Bijzonder is de aandrijving en de manier van het opwekken van energie.
Een van de grootste technische onderdelen van een jacht is het aandrijfsysteem en deze vraagt daarom om veel onderhoud. Een conventioneel aandrijfsysteem werkt met een hoofdmotor, keerkoppeling, stuwdruklager, schroefas een uithouder en de schroef. In de meeste gevallen zijn er twee aandrijfinstallaties geplaatst. Door de diverse draaiende onderdelen is er een grote behoefte aan onderhoud en controle. Bij de jachten van Intec Marine werkt dit anders. De voortstuwing van de jachten bestaat uit een VOID Inline Propulsor (langzaamvarend) of een VOID Linear Jet (snelvarend). Het zijn slechts de generatoren die periodiek onderhoud behoeven. Deze motoren zijn echter aanzienlijk kleiner dan gebruikelijke hoofdmotoren in een diesel aangedreven systeem. Daarnaast is vol vermogen bijna nooit nodig en wordt er vaak maar een van de aanwezige generatoren gebruikt voor het behalen van de cruising speed en voor het laden van de accu’s. De Intec Marine 90 hybrid heeft twee generatoren aan boord van 300kW en is langzaam varend. De Intec Marine 140 hybrid heeft vier generatoren aan boord en bereikt een snelheid van maximaal 25 knopen. Omdat er geen grote motoren worden geplaatst is de machine kamer vervallen en hebben de jachten twee technische ruimten. Het opwekken van energie vind aan boord van de jachten van Intec Marine Shipyard niet alleen plaats via het diesel electrische systeem (generatoren). Aan boord worden ook diverse windmolens geplaatst, worden zonne-energie collectoren aangebracht en wordt een zogenaamde fuel cel op waterstof geïnstalleerd. Als er geen walstroom voor handen is zijn de generatoren de grootste leverancier van energie. Op het moment dat er geen CO2 of NOX uitstoot plaats mag vinden door verbrandingsmotoren, zoals bijvoorbeeld in een natuurgebied, kan op de fuel cel op waterstof energie worden opgewekt om toch met het jacht te kunnen varen. De uitstoot van een fuel cel is immers water.

Verder is duurzaamheid ook terug te vinden in de onderhoudsvriendelijkheid van andere onderdelen van de jachten. Zo wordt er bijvoorbeeld geen teakhout gebruik, maar worden de dekken uitgevoerd in Esthec van composiet materiaal. Ook wordt er gebruik gemaakt van een speciale antifouling (ontwikkeld in samenwerkingmet TNO) die minder belastend is voor het milieu en aangroei nagenoeg uitsluit. De Esthec kunnen eenvoudiger worden schoon gehouden en hebben een extra lange levensduur. Het drinkwater systeem en het brandstoftrim systeem worden door luchtdruk bediend en hebben daarom weinig onderhoud nodig.

Facilitators
Bij de ontwikkeling en tijdens de bouw van de jachten wordt nauw samengewerkt met de TNO* in Delft. Doelgericht innoveren, dat is waar de samenwerking met TNO voor staat. TNO ontwikkelt kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing. TNO heeft interesse in de projecten van Intec Marine Shipyard vanwege het gebruik van de diverse geavanceerde systemen, waaronder de nieuwe manieren voor het opwekken van energie aan boord van een jacht. Speciale aandacht heeft TNO voor recycling. De jachten worden namelijk zoveel mogelijk gebouwd met goed recyclebare producten, waardoor deze een hoge Europese “recycle waarde” krijgen.

Intec Marine Shipyard, Doug Sharp, Guido de Groot en TNO Delft doen momenteel nog meer diepgaand onderzoek om de jachten te voorzien van nog betere systemen voor het leveren van groene energie en om ze nog duurzamer te maken. De fuel cel op basis van waterstof zou bijvoorbeeld nog verder kunnen worden ontwikkeld. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheden voor het gebruik van turbine motoren, die in omvang gering zijn en veel vermogen leveren. Door bovenstaande innovaties krijgen de jachten van Intec Marine Shipyard een zogenaamd “RINA marine green star design certificate” of een vergelijkbaar certificaat van Lloyds. Dit certificaat is internationaal het merk voor milieubewustzijn en duurzaamheid in de jachtbouw.

* TNO staat voor “Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek” en is een onafhankelijke Nederlandse onderzoeksorganisatie die op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in.

Meer… Intec Marine