Intermodale terminals op Google Earth

De intermodale terminals in Europa zijn vanaf nu te zien via Google Earth. Rail Cargo Information Netherlands heeft op haar website een overzicht beschikbaar gesteld.
De intermodale terminalgegevens van Nederland zijn compleet voor spoor, binnenvaart en shortsea. Voor Europa is een start gemaakt van alle intermodale terminalgegevens die met het spoor zijn te bereiken. In een later stadium zullen ook de gegevens van de binnenvaart- en shortseaterminals worden aangevuld.

Bron: Nieuwsblad Transport, 27-11-2008;