Internationale maritieme werkgevers en werknemers roepen Europa op snel maatregelen te nemen om bootvluchtelingenprobleem op te lossen

  • binnenland

In een gezamenlijke brief roepen de internationale redersorganisaties en maritieme vakbonden de Europese regeringsleiders op om onmiddellijk maatregelen te nemen om het bootvluchtelingen- probleem op de Middellandse Zee op te lossen. Ze stellen dat er een humanitaire crisis van ongekende omvang dreigt indien de Europese lidstaten niet snel hun verantwoordelijkheid nemen.

De brief is ondertekend door de European Community Shipowners’ Associations (ECSA), de European Transport Workers’ Federation (ETF), de International Chamber of^ Shipping (ICS) en de International Transport Workers’ Federation (ITF).

Ook de KVNR dringt er bij de Nederlandse overheid op aan om in internationaal verband snel maatregelen te nemen. De koopvaardij is niet toegerust om op grote schaal aanzienlijke hoeveelheden vluchtelingen te redden, waarbij het soms om honderden vluchtelingen per keer gaat. Dit brengt namelijk grote risico’s met zich mee voor de bemanning en het^ schip.

Voor het redden van levens op zee gelden naast de wettelijke verplichtingen ook morele overwegingen. Door de grote aantallen vluchtelingen, soms honderden per reddingsoperaties, kunnen echter grote gezondheids- en veiligheidsproblemen ontstaan. Te denken valt aan problemen als gevolg van onvoldoende water en voedsel aan boord, onvoldoende sanitaire voorzieningen en reddingsmiddelen en het uitbreken van ziektes en het overbrengen van besmettingen. De vrees groeit bovendien dat terroristen zich mengen onder de vluchtelingen om op deze wijze Europa binnen te dringen. De wettelijke verplichtingen tot het redden van drenkelingen lijkten niet geschreven te zijn met deze situaties in gedachten. De huidige rol van de koopvaardij dient te worden overgenomen door overheden, die speciaal daartoe uitgeruste (marine)schepen kan inzetten.

De zeescheepvaart krijgt de laatste jaren in toenemende mate te maken met de vluchtelingenproblematiek. Een recordaantal bootvluchtelingen probeerde in 2014 de Middellandse Zee over te steken en Europa te bereiken. Dit concludeert het VN-vluchtelingenorgaan UNHCR op 10 december in een rapport. Bij die gevaarlijke overtochten kwamen 3.419 mensen om.

Meer… KVNR 

Related news

List of related news articles