Introductie Skoonbox belangrijke stap richting verduurzaming scheepvaart

Foto Skoon Energy

 
Tijdens de Wereldhavendagen is de eerste Skoonbox, een uitwisselbaar batterijpakket die een schip in staat stelt emissieloos te varen, onthuld door Nederland Maritiem Land (NML).

Wim van Sluis, voorzitter van NML, onthulde de 20-voets container samen met Daan Geldermans, medeoprichter en technisch directeur van Skoon. Beide partijen hebben een passie voor verduurzaming van de scheepvaart en zetten zich in voor het verwezenlijken van volledige elektrisch aangedreven scheepsvoortstuwing.

Borelli als showcase
Met het introduceren van de Skoonbox wordt er een belangrijke stap gezet richting het realiseren van een batterij netwerk voor mobiele en tijdelijke toepassingen. Zo stelt het systeem een schip in staat emissieloos te kunnen varen. De m.s. Borelli, een innovatief binnenvaartschip van 110 meter lang en een van de eerste showcases, kan op een Skoonbox een deel van zijn traject tussen Rotterdam en Hengelo volledig elektrisch varen.

Skoon zal zich op dit moment richten op de verdere ontwikkeling van de Skoonbox en het vergroten van het aantal systemen om een sterk operationeel batterijnetwerk neer te kunnen zetten waardoor de energieopslag zo veelzijdig mogelijk wordt ingezet. Skoon verwacht binnen een paar maanden de Skoonbox operationeel te kunnen inzetten.