Invoering 9e wijzigingsbesluit BPR uitgesteld

Varen met spiegels blijft voorlopig toegestaan
Na overleg met het bedrijfsleven is besloten de invoering van het negende wijzigingsbesluit voorlopig uit te stellen en de voorschriften inzake de dode hoek (en het varen met spiegels) niet te wijzigen.


Discussie over snel schip laait opnieuw op
Naar aanleiding van reacties op het concept 9e  wijzigingsbesluit BPR heeft Verkeer en Waterstaat besloten de snelheidsgrens voor snelle schepen te verhogen van 30 naar 40 km. per uur. Hierdoor ontstaat de onduidelijke situatie waarbij sommige (snelle) schepen wél een wijkplicht ten opzichte van de overige vaart hebben en andere niet.  Koninklijke Schuttevaer is van mening dat dit onveilig is en houdt vast aan een wijkplicht voor alle snelvarende schepen boven de 30 km.


Discussie over voorrangsregels kleine schepen
In het nieuwe BPR hebben alle schepen die op een kruising van gelijkwaardig belang de stuurboordwal houden (ook de kleine schepen) voorrang op andere schepen. Bij kruisende koersen geldt echter weer de traditionele regel; “klein wijkt voor groot”.

Bron: Koninklijke Schuttevaer, 03-02-2004;