Inwerkingtreding ADNR 2009 vertraagd

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft besloten de inwerkingtreding van het ADNR 2009) uit te stellen tot 1 maart 2009. Reden van het uitstel is enerzijds omdat de Nederlandse versie van het ADNR 2009 op 1 januari 2009, de oorspronkelijk voorziene datum van inwerkingtreding, nog niet is voltooid.

Daarnaast treedt het Europese Verdrag over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen in de binnenvaart (ADN) in werking op 28 februari 2009. Met het besluit wordt naar de mening van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart de ontstane situatie, in het bijzonder voor de sector van de verladers en voor de scheepvaart, verduidelijkt.

Bron: Gevaarlijke Lading, 17-02-2009;