IT-systemen Rijkswaterstaat behalen viersterrencertificaat

Op 24 juli 2014 heeft Rijkswaterstaat twee nieuwe Software Product Certificaten van de Software Improvement Group (SIG) uitgereikt gekregen. De certificaten zijn afgegeven voor de systemen Informatiediensten op Schepen (IDos) en Fairway Information Services (FIS).

IT-systemen 445px_tcm174-365692

Van links naar rechts: Perry van der Weyden, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening, Philip Hennemann, CEO SIG, Jan van der Wel, directeur Technolution en Ben Vork, directeur Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat Zee en Delta.

IDoS en FIS zijn belangrijke IT-systemen in het domein van het Scheepvaart Verkeersmanagement van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat hecht waarde aan goed onderhoudbare en overdraagbare IT-systemen. Met de vier sterren (schaal 1-5) softwarekwaliteit conform het SIG/TÜViT-kwaliteitsmodel is dat aantoonbaar gemaakt. Slechts 35 procent van de IT-systemen in de SIG-benchmark behaalt een viersterren kwalificatie volgens het SIG/TÜViT-kwaliteitsmodel.

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
IDoS brengt actuele verkeers- en vervoersinformatie samen en presenteert die op een heldere en eenvoudige manier. Schepen van de Rijksrederij krijgen daarbij alleen die gegevens van de wal aangeleverd die voor hun specifieke werkgebied relevant zijn.

Aan boord wordt de informatie getoond op een elektronische kaart. De gegevens uit de boordsensoren (GPS en inland AIS transponder) worden hieraan toegevoegd. IDoS maakt daarbij onderscheid tussen de verschillende verkeersmanagementtaken: handhaving, verkeersordening, verkeersbegeleiding en incidentmanagement. Alleen de gegevens die voor de betreffende taak toegestaan en nodig zijn, worden gepresenteerd.

De juiste en meest actuele informatie zorgt voor vermindering van de handhavingsdruk voor de vaarweggebruiker, verstrekking van de meest actuele informatie, optimale ondersteuning bij incidenten en beter voorspelbare reistijden voor de scheepvaart.

IDoS is onderdeel van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV). In het programma IDVV werken overheden, kennisinstituten, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samen aan het beter benutten van de vaarwegen.

Digitale toegangspoort
FIS is dé digitale toegangspoort voor de officiële berichten aan de scheepvaart. Dit systeem stelt nautische gegevens uit verschillende bronnen beschikbaar via een universeel dashboard. FIS speelt een belangrijke rol in het voldoen aan de open data richtlijn en is voor nautische gegevens het primaire publicatieplatform. Het stelt beroepsschippers en recreanten in staat om efficiënter te navigeren en te communiceren, waardoor ze veiliger, sneller en milieuvriendelijker op hun plaats van bestemming komen.

Certificering
De vier sterren zijn vastgesteld na toetsing van de software in het door TÜViT geaccrediteerde SIG-laboratorium. De SIG/TÜViT-certificering voor Trusted Product Maintainability geeft een onafhankelijk oordeel over de technische kwaliteit van software systemen. Door middel van vergelijking van producteigenschappen tegen een brede benchmark met moderne systemen wordt inzichtelijk gemaakt of een systeem voldoet aan hedendaagse normen voor onderhoudbaarheid.

Meer… Rijkswaterstaat