IVW verscherpt toezicht Chinese casco’s

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft maatregelen afgekondigd die een aanscherping betekenen van het toezicht op de productie van casco’s voor binnenvaartschepen in China.

Dit is nodig nu uit onderzoek en controles is gebleken dat in tientallen gevallen het laswerk en in één geval het plaatwerk van onvoldoende kwaliteit was.

Bron: Schuttevaer, 11-08-2009;