Jaarlijkse functioneringssluiting Maeslantkering en Hartelkering

Maeslantkering, foto Rijkswaterstaat

 
Op zaterdag 15 september wordt de sluiting van de Maeslantkering en de Hartelkering getest door Rijkswaterstaat, ter voorbereiding op het stormseizoen die van start zal gaan op 1 oktober.

Deze handeling vindt jaarlijks plaats, na het grote onderhoud in de zomermaanden, met als taak de inwoners van Zuid-Holland te beschermen tegen eventuele stormvloeden vanaf zee. Tijdens de functioneringssluiting van de Maeslantkering en de Hartelkering, samen ook wel de Europoortkering genoemd, worden de stormvloedkeringen integraal getest op zowel techniek als de mensen die de keringen bedienen.

Zaterdag zullen het Kerinhuis en het terrein van de Maeslantkering geopend zijn voor rondleidingen, exposities en kan er deelgenomen worden aan diverse activiteiten voor jong en oud. Het officiële sluitmoment van de Europoortkering zal rond 18.20 uur plaatsvinden.

Kijk voor meer informatie op www.keringhuis.nl