Jaarverslag KVNR 2006 beschikbaar

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) heeft recentelijk haar jaarverslag 2006 gepresenteerd. Het rapport noemt het onder andere een ‘gemiste kans’ dat de Nederlandse zeevarende vloot, ‘als gevolg van een achterblijvend Nederlands vestigingsbeleid’ niet groeit, terwijl de wereldvloot wel met 7% is toegenomen.

Bron: Holland Marine Equipment, 30-05-2007;