Jan de Nul en Hitachi gaan offshore windpark bouwen voor Taiwanese Westkust

Jan De Nul heeft samen met Hitachi uit Japan op 30 april 2018 het contract getekend voor het ontwerp en installatie van een offshore windpark voor de Taiwanese Westkust. Het gaat om het Changhua Offshore Windfarm Phase 1 Project in Fangyuan. Er worden 21 windturbines van 5,2 MW op zee geïnstalleerd in opdracht van energieleverancier Taiwan Power Company. Het project heeft een waarde van zo’n 700 miljoen euro, waarvan twee derde voor rekening van Jan De Nul en een derde voor Hitachi.

Jan De Nul heeft op dit moment al in totaal een contractwaarde binnen gehaald van meer dan 1 miljard euro. Met dit contract, het eerder toegekende Formosa 1 Phase 2 project voor Swancor-Macquarie-Orsted en het baggercontract Linkou Port ook voor Taiwan Power Company.

Changhua Offshore Windfarm Phase 1 Project
Het contract van Jan De Nul voor dit project omvat het volledige ontwerp, de fabricatie en de installatie van alle funderingen, het leveren en leggen van de off- en onshore kabels, het upgraden van de elektrische installaties en het transformatorstation en het plaatsen van de windturbines, evenals het onderhoud voor een periode van vijf jaar.

Windturbines zijn bestand tegen tyfoongolven
Hitachi is verantwoordelijk voor de bouw, de montage, de werking en het onderhoud (O&M) en alle andere werken met betrekking tot de 21 offshore windturbines met “downwind rotor”, elk met een productiecapaciteit van 5,2 MW. Een bijzonder aspect van het ontwerp is dat de funderingen en windturbines bestand moeten zijn tegen tyfoongolven en -winden en tegen seismische belastingen.

Operationeel in 2020
Het grond- en zeebodemonderzoek wat nodig is voor het ontwerp van de funderingsstructuren, start in mei 2018. De bouw van de funderingen en windturbines is gepland voor 2019 om deze begin 2020 te kunnen afleveren. De start van de installatiewerken is voor begin 2020 en de totale oplevering van het project is gepland voor eind december van datzelfde jaar.

“Dit was in 1999 ondenkbaar” 
Jan Pieter De Nul, CEO van Jan De Nul Group: “In 1995 voerden we hier ons eerste project uit. In 1999 baggerden we een geul voor een onderzeese gaspijpleiding. Vandaag ondertekenen we een Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI) contract voor een windmolenpark op zee. Dat was in 1999 ondenkbaar. Het toont aan hoe de wereld verandert en hoe wij daar als Jan De Nul Group perfect op weten in te spelen.”

Ondertekeningsceremonie. Foto: Jan De Nul