Jan De Nul gaat kabelreparaties uitvoeren in Duitse wateren voor TenneT

Jan De Nul Group heeft een raamovereenkomst met TenneT ondertekend voor herstellen van onderzeese hoogspanningskabels ten noorden van het Duitse Bremerhaven. TenneT streeft ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in zijn hoogspanningsnet te garanderen.

Kabellegger 'Willem de Vlamingh' Foto, Jan De Nul.
Kabellegger ‘Willem de Vlamingh’ Foto, Jan De Nul.

Met dit contract stelt TenneT Jan De Nul Group aan om binnen de contractuele periode te mobiliseren in geval van storingen of defecten aan de offshore hoogspanningskabels.

Jan De Nul zorgt voor de reparaties van TenneT’s HVAC-kabels die de windmolenparken op zee verbinden met de offshore convertorstations of met het stroomnet aan land, en ook voor de reparaties van alle HVDC-kabels die de offshore convertorstations verbinden met het net aan land.

Alle nieuwe kabelverbindingen die binnen de duur van de raamovereenkomst worden geïnstalleerd, zullen ook binnen de scope van Jan De Nul vallen. Het contract loopt over een periode van 24 maanden met twee optionele verlengingen van elk 12 maanden.

Kabelleggers Isaac Newton en Willem de Vlamingh

Jan De Nul Group is al gestart met het voorbereidende werk voor de kabelreparaties. In geval van storingen of defecten aan de offshore hoogspanningskabels zal Jan De Nul meteen een van zijn offshore kabelleggers mobiliseren, met name de Isaac Newton of de Willem de Vlamingh.

In 2018 installeerde de Willem de Vlamingh hoogspanningskabels voor de verbinding van de offshore windparken Trianel Windpark Borkum en Borkum Riffgrund II met TenneT’s convertorstations DolWin Gamma en Alpha. Ook deze kabels maken deel uit van de scope.

Jan De Nul Group heeft al verschillende kabelinstallatieprojecten uitgevoerd in België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, IJsland, Egypte, Canada, Mexico, Rusland, Taiwan en in het Midden-Oosten. En Jan De Nul heeft in de afgelopen jaren meerdere kabelverbindingen geïnstalleerd, waaronder kabelverbindingen voor een dringende kabelreparatie in 2017 in IJsland met behulp van de Isaac Newton.