Jan De Nul gestart met kustbescherming in Afrika

Vandaag is het startsein gegeven in Benin voor de kustbeschermingswerkzaamheden ter hoogte van de kustplaatjes Avlékété en Djégbadji, deel van de kuststad Ouidah in Afrika. Begin 2018 koos het Ministerie van Welzijn en Leefomgeving voor het in-house ontwikkelde concept van Jan De Nul Group waarbij voor de kust een onderwaterberm wordt aangelegd die de kustlijn moet beschermen tegen de werking van de zee. Het project wordt naar verwachting in 2021 afgerond.

Strand van Benin. Foto, Jan De Nul.
Strand van Benin. Foto, Jan De Nul.

Duurzaam en onder water

Het ontwerp van Jan De Nul Group is een onderwaterberm op ongeveer 150 meter vóór de kust. De berm zorgt ervoor dat de kracht van de golven van de Atlantische Oceaan gebroken wordt nog voor ze de kust bereiken. Tussen de berm en de kust ontstaat een golfluw klimaat. De impact op de stranden wordt hierdoor aanzienlijk verlaagd, waardoor het zand zich minder verplaatst en de erosie afneemt.

Doordat de berm onder water ligt, wordt het zicht op de horizon niet verstoord. Jan De Nul Group heeft van het begin ingezet op het behoud van dat esthetische karakter, wat zeer belangrijk is in de context van de regeringsplannen om vol in te zetten op het kusttoerisme in Benin.

Steenstorten en stranden aanzuiveren

In februari dit jaar zijn de werkzaamheden begonnen met de aanvoer van de granietrots uit binnenlandse en buitenlandse steengroeves. En vandaag zijn de steenstortactiviteiten gestart ter hoogte van Avlékété over een afstand van 2 kilometer. Daarna volgen nog twee steenstortcampagnes. Telkens over een afstand van twee kilometer, een bij Avlékété en een andere bij Djégbadji.

Na de bouw van de onderwaterberm gaan de sleephopperzuigers van Jan De Nul Group de aangetaste stranden opnieuw aanvullen met nieuw, gebaggerd zand.

Kust van Benin onderhevig aan erosie

De kust van Benin is sterk onderhevig aan erosie door haar ligging aan de Atlantische Oceaan. Het verdwijnen van de stranden wordt nog versterkt door de bouw van verharde dijken. Hierdoor kan het kusttoerisme zich niet ontplooien. In haar Plan d’Action Gouvernement zet de regering extra in op de bescherming van de kust.