Jan De Nul Group bestelt 3 sleephopperzuigers in Singapore

  • binnenland

Jan De Nul Group heeft 3 sleephopperzuigers besteld met een beuninhoud van 3,500 m3. De schepen worden gebouwd door Keppel Singmarine in Singapore. Het ontwerp van deze schepen is gebaseerd op de sleephopperzuigers ‘Alvar Nuñez Cabeça de Vaca’ en de ‘Sebastiano Caboto’ met een beuninhoud van 3400 m3 uit 2011. De schepen hebben een geringe diepgang en hebben een grote wendbaarheid, waardoor ze erg geschikt zijn om in beperkte zones te werken.

Alle schepen hebben een dieselelektrische uitvoering: alle grote aandrijfsystemen (schroeven, baggerpomp, jetpompen…) worden elektrisch aangedreven en gecontroleerd door middel van frequentieregelaars. Op deze manier kan elk systeem werken aan zijn optimale snelheid en vermogen. Het vermogen wordt gegenereerd door drie sets dieselgeneratoren; op basis van het benodigde vermogen start en stopt een controlesysteem de sets automatisch, en door asymmetrische verdeling van de belasting garanderen we dat deze optimaal verdeeld is over de dieselgeneratoren. Al deze maatregelen zorgen voor een laag stookolieverbruik, het beste voor deze categorie schepen.

Uitlaatgasbehandelingssysteem
Het lage stookolieverbruik heeft ervoor gezorgd dat de emissies zijn gedaald. Bovendien zijn de schepen uitgerust met behandelingssystemen voor uitlaatgassen om de schadelijke emissies nog verder in te perken.

NOx emissies zijn beperkt tot een niveau dat veel lager ligt dan de huidige vereisten
Nieuwe schepen moeten voldoen aan de IMO wetgeving inzake NOx emissies. Aangezien de nieuwe baggerschepen vaak in mondingen en rivieren of dicht bij de kust, en dus ook dicht bij woongebieden,  zullen werken, heeft Jan De Nul Group ervoor gekozen de NOx emissies te beperken tot een niveau dat veel lager ligt dan de huidige vereisten, en ook de uitstoot van andere verontreinigende stoffen, waarvoor er momenteel nog geen IMO-wetgeving is, te reduceren.

Uitlaatgassen worden gereinigd
De nieuwe schepen zullen werken op de gemakkelijk verkrijgbare stookolie, en de uitlaatgassen worden gereinigd door middel van Selectieve Katalytische Reductie (SCR), en een (diesel)roetfilter (DPF).  Het SCR systeem vermindert de hoeveelheid NOx in de uitlaatgassen tot een niveau dat overeenkomt met de toekomstige Europese (EU Fase V) normen voor binnenschepen; deze norm is veel strenger dan de huidige IMO Tier II en Tier III wetgeving.

De DPF verwijdert fijnstof/roetdeeltjes uit de uitlaatgassen tot op een niveau dat in overeenstemming is met de toekomstige EU Fase V norm voor binnenschepen.

Even goed of beter dan LNG 
In combinatie met de gemakkelijk verkrijgbare brandstoffen met een laag zwavelgehalte, zullen de emissies (NOx, SOx, fijnstof, CO (koolmonoxide) en koolwaterstoffen) voldoen aan de EU Fase V norm. Ze zullen even goed of beter zijn dan baggerschepen die LNG gebruiken als brandstof. In tegenstelling tot LNG, dat slechts beperkt beschikbaar is, zullen door het gebruik van gemakkelijk verkrijgbare brandstoffen de lagere emissies wereldwijd en constant kunnen worden bereikt.

 

Technische Specificaties:
Beuninhoud 3.500 m³
Draagvermogen 5.500 ton
Totale lengte 89,3 m
Breedte 22,0 m
Maximum baggerdiepte 27,6 m
Diameter zuigbuis 800 mm
Snelheid 11,3 kn
Pompvermogen (sleepzuigen) 1.250 kW
Totaal geïnstalleerd dieselvermogen 5.510 kW

Photo:

Related news

List of related news articles