Jan De Nul installeert eerste funderingsjackets TPC offshore windpark

Jan De Nul Group is goed op dreef in de realisatie van ‘Taiwan Power Company Offshore Windfarm Phase 1 Project – Demonstration’. De allereerste funderingsjackets zijn geïnstalleerd in Taiwanese wateren, ongeveer 10 kilometer van de kust van Fangyuan in Changhua County. En aan land zijn de civiele werken voor de aansluiting van het offshore windmolenpark afgerond.

TPC-Taiwan-Jacket-Installation-Foto-Jan-De-Nul-13-8-2020
TPC Taiwan Jacket Installatie. Foto, Jan De Nul.

9 jackets geïnstalleerd, nog 12 te gaan

Het TPC Offshore windmolenpark bestaat straks uit 21 offshore windturbines. Elke turbine wordt geïnstalleerd op een jacketfundering die verankerd zit in de zeebodem met vier funderingspijlers. De jacketfundering en de vooraf geïnstalleerde funderingspijlers worden met elkaar verbonden via een grouting techniek en vormen zo een solide eenheid en stevige basis voor de turbine die volgt.

De 21 jackets zijn elk tussen 55 meter en 62 meter lang en bevatten een overgangsstuk (Transition Piece) van 7,2 meter hoog en 5,4 meter doorsnede. In dit overgangsstuk komt later de toren van de 5,4 MW Hitachi turbine. Alle jacketfunderingen zijn uitgerust met twee aanlegplaatsen die toegang voor personeel mogelijk maken en twee davit kranen om vrachten te hijsen. Verder zijn de jackets ook uitgerust met allerhande gespecialiseerde offshore accessoires zoals navigatieverlichting, misthoorns en CCTV-camera’s.

Vandaag zijn in totaal 9 funderingsjackets op de zeebodem geïnstalleerd. Jan De Nul Group charterde voor deze installatie het installatieschip Aegir van de Nederlandse firma Heerema Marine Contractors. Consortiumpartner Hitachi Ltd. gaat door met het mobiliseren van de turbineonderdelen naar de rangeerhaven van Taichung, waar ze worden voorbereid om offshore te worden geïnstalleerd door het offshore jack-up installatieschip Taillevent van Jan De Nul Group.

Onshore aansluiting afgerond

Jan De Nul Group installeerde samen met het Taiwanese bedrijf Star Energy Corporation intussen ook 13 km kanaalbuizen op land. Deze buizen verbinden de aanlanding en het onshore substation van Changhua County en vormen de laatste ontbrekende schakel op land om het offshore windmolenpark op het Taiwanese elektriciteitsnet aan te sluiten.

Over TPC Offshore windmolenpark

Het contract voor het project ‘Offshore Windfarm Phase 1 Project – Demonstration’ werd in februari 2018 aan het consortium Jan De Nul–Hitachi gegund en omvat de productie en installatie van 21 offshore windturbines, elk met een vermogen van 5,2 MW. Jan De Nul Group is verantwoordelijk voor de full balance of plant, inclusief ontwerp, fabricage en installatie van de funderingen, en de levering van het offshore schip voor de installatie van de windturbines. Daartoe behoort ook een aanzienlijk elektrisch bereik, inclusief de levering en installatie van de kabels zowel onshore als offshore en het upgraden van een elektrisch substation. Hitachi Ltd. is verantwoordelijk voor de fabricage, montage, installatie en andere werkzaamheden met betrekking tot de 21 offshore windturbines met een benedenwindse rotor, elk met een capaciteit van 5,2 MW, die tegen tyfoons bestand moeten zijn. De eerste vijf jaar is het consortium Jan De Nul-Hitachi verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud (O&M) van het TPC Changhua offshore windmolenpark fase 1.

Foto: TPC Taiwan Jacket Installatie. Foto, Jan De Nul.

Gerelateerd nieuws

List of related news articles