Jan De Nul klaar met kabelinstallatie voor Race Bank 

Sinds het afgelopen weekend is het offshore windpark Race Bank volledig gekoppeld aan het Engelse vasteland. Hiervoor installeerde Jan De Nul voor DONG Energy twee exportkabels van 70 kilometer lang. Ook de hoogspanningsstations op zee werden met een kabel (‘interconnector’) van 6 kilometer met elkaar verbonden.

Om de exportkabels te begraven, dwars door één van Engelands belangrijkste milieugebieden, ontwierp Jan De Nul de Sunfish en Moonfish. Deze enorme machines hebben een gronddruk lager dan die van een mens, goed voor een innovatieaward in 2016. Beide machines zijn ingezet vanop kabelinstallatie barge DN120. Op die manier is de impact op het kwetsbaar getijdengebied tot een minimum beperkt.

Het kabelinstallatieschip Isaac Newton  is ingezet voor het installeren en verbinden van de kabels en om de kabels in te graven in de ondiepe zeebodem ter hoogte van de Docking Shoals. UTV1200.