Jan De Nul versterkt dijk op Texel en bouwt natuurgebied

  • binnenland

De ruim drie kilometer lange Prins Hendrikdijk in Texel wordt aan de zeezijde versterkt met zand, hierdoor krijgt Texel er 200 hectare bij. Jan De Nul gaat vóór de huidige dijk vanaf 2018 een dynamisch, uniek natuurgebied bouwen met duinen, kwelder en strand.

Het project slaat twee vliegen in één klap: de waterkering wordt toekomstbestendig gemaakt en de natuurwaarden in de Waddenzee verbeteren. De versterking van de Prins Hendrikzanddijk werd gegund door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en is een onderdeel van een grote dijkversterkingsoperatie in Nederland. In totaal zullen tot 2028 meer dan 1.100 kilometer aan dijken en bijna 500 sluizen en gemalen worden aangepakt.

De sleephopperzuiger Bartolomeu Dias gaat in de tweede helft van 2018 het zand aanbrengen, daarna start Jan De Nul met het landschappelijk inrichten van de omgeving. De verwachting is dat het project halverwege 2019 klaar is.

Photo:

Related news

List of related news articles