Jan De Nul wil jaarlijks 15 procent minder CO2 uitstoten

Jan De Nul Group zet zich in om jaarlijks 15 procent minder CO₂ uit te stoten bij de onderhoudsbaggerwerken in de kustjachthaven van Nieuwpoort. Volgens Jan De Nul zijn zij de eerste baggeraar ter wereld die zo’n percentage ambieert in commerciële toepassing op een project. Het bedrijf wil samen met de Vlaamse overheid tegen 2022 ook werken aan een verplichting van minimum 15 procent CO₂-reductie in 80 procent van de onderhoudsbaggercontracten in Vlaanderen.

Foto Jan De Nul
Foto Jan De Nul

Bij de aanbesteding voor de onderhoudsbaggerwerken in de kustjachthaven van Nieuwpoort gaf de Vlaamse overheid, agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, de markt maximaal kansen om via innovatie in te zetten op CO₂-reductie. Jan De Nul Group haalde het contract binnen met het engagement jaarlijks 15 procent minder CO₂ uit te stoten.

Drop-in biobrandstof

Jan De Nul Group zet onder meer in op drop-in biobrandstof om de ambitieuze CO₂-reductiedoelstelling te halen. Dat is een hoogwaardige brandstof, een duurzame vervanger van fossiele diesel, gemaakt van plantaardige oliën of afvalstromen. “Drop-in” houdt in dat motoren niet aangepast moeten worden om het te kunnen gebruiken. Bovendien reduceert niet alleen de CO₂-uitstoot, er belandt ook fors minder fijn stof in de lucht. De verbranding gebeurt heel wat efficiënter dan de verbranding van conventionele diesel. Omdat drop-in biobrandstof afvalstromen als grondstof gebruikt, is het ook nog eens bevorderlijk voor de circulaire economie. Omdat het tot slot een erg schone brandstof is, is het uiterst geschikt voor hoogwaardige motoren.

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) binnen het departement Mobiliteit en Openbare Werken, toont met deze aanpak en de keuze voor Jan De Nul hoe het een voortrekker is binnen de Vlaamse overheid om de reductiedoelstellingen voor België te halen. In het kader van het klimaatakkoord van Parijs heeft België zich ertoe verbonden om, vergeleken met 2005, 15 procent minder CO₂ uit te stoten tegen 2020.

Voor Jan De Nul past het project binnen de ambitie om een voortrekkersrol te spelen en een sectorbreed CO₂-uitstootreductieprogramma uit te rollen. De baggeraar wil tegen 2022 in 80 procent van de onderhoudsbaggercontracten in Vlaanderen een verplichting tot minimum 15 procent CO₂-reductie laten opnemen. “Wij willen maximale inspanningen leveren en daarmee andere bedrijven binnen onze sector inspireren om in te zetten op kansrijke energie- of CO₂-reductiemaatregelen”, zegt Bart Praet, afdelingshoofd Baggerwerken Benelux bij Jan De Nul Group. “We voeren dan ook graag de dialoog met de Vlaamse overheid en de Vlaamse Waterbouwers VZW, en werken nauw samen met Zero Emission Solutions en de sector van de geavanceerde duurzame brandstoffen.”