Johan de Witt Conferentie 2018: “De jeugd bepaalt de koers”

Dit jaar geeft de Johan de Witt conferentie jongeren kans om hun ideeën over maritieme innovatie en leiderschap te delen met (maritieme) bestuurders en geïnteresseerden. Deze conferentie, die op 6 september in ‘Hal 4 aan de Maas’ in Rotterdam wordt gehouden, heeft als thema “De jeugd bepaalt de koers”. ‘Young professionals’ geven daar hun visie over modern maritiem leiderschap, innovatie en de positie van de zeemacht in de Nederlandse maatschappij.

Iedereen die bij de Johan de Witt conferentie aanwezig wil zijn kan zich inschrijven op www.johandewittconferentie.nl/inschrijven. De conferentie vindt daags voor de Wereldhavendagen in Rotterdam plaats. Naast een zaal vol maritieme deelnemers, worden de jongeren van repliek gediend door een expertpanel. Namens de politiek zijn we verheugd dat hierin Eerste-Kamer-voorzitter Ankie Broekers Knol plaatsneemt. Zij wordt vergezeld door voormalig Fox IT-topman Ronald Prins en de Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer.

De jongerenteams hebben afgelopen half jaar drie thema’s heeft uitgewerkt:

  • The Millennial Navy: Hoe combineren we hiërarchisch leiderschap met een genetwerkte marine?
  • Innovating for the Future: Hoe integreren we ultrasnelle technologie in wendbare maritieme “Tesla’s”?
  • In the Heart of Society: Hoe maken we de marine onderdeel van de maatschappij in de digitale eeuw?

Jongeren geven hun visie
De jongeren geven tijdens de conferentie hun visie geven op bovenstaande problemen. Daarbij worden vragen beantwoord als: hoe zou ik dit thema aanpakken, als ik het voor het zeggen had? Hoe zou ik ervoor zorgen dat deze ideeën tot hun recht komen? Welk leiderschap is nodig om innovatieve jongeren zoals ik, de ruimte te geven om dit te realiseren?

Dialoog tussen jongeren en bestuurlijke top
De ideeën van de jonge professionals worden gespiegeld aan de deelnemers van de conferentie en het expertpanel. Daarmee wordt een open dialoog gecreëerd tussen de jonge generatie van de toekomst en de bestuurlijke top die deze toekomst momenteel vormgeeft. Spreker en moderator Richard van Hooijdonk begeleidt de conferentie en de discussies met de jongeren.

Over Johan de Wittconferentie
Deze conferentie wordt georganiseerd door de besturen van de stichting P3Men de Alumnivereniging van het Koninklijk Instituut voor de Marine.Vertegenwoordigers uit politiek, industrie en maatschappij praten daar over maritieme veiligheid en het belang voor onze handel in de fantastische entourage van de haven van Rotterdam.

Ga voor meer informatie en om in te schrijven naar www.johandewittconferentie.nl.