Joint Industry Project EnergyShip zoekt scheepseigenaren

Schepen die efficiënt omgaan met brandstof zijn van groot belang voor een concurrerende maritieme industrie.  Om deze efficiëntie te bereiken,  moeten we goed begrijpen hoe brandstof in een schip voor gebruikt wordt, en hoe we het verbruik kunnen beïnvloeden.  Op dit gebied lijkt nog veel te winnen. Het Joint Industry Project EnergyShip zoekt innovatieve scheepseigenaren en hun toeleveranciers, die samen met ons een grote stap willen zetten in het verbeteren van de energie-efficiëntie van schepen, gebruik makend van monitoring en Big Data.

Sinds januari 2015, varen vele schepen op laag-zwavelige diesel in plaats van zware stookolie (HFO), om zo aan de aangescherpte milieueisen te voldoen.  Dit is weliswaar een grote stap in het terugdringen van zwavelemissies, maar het betekend ook een grote toename van de brandstofkosten.  Efficient omgaan met brandstof is daardoor nog belangrijker geworden.

Ook de autoriteiten hebben een toenemende focus op een schonere scheepvaart.  In juli 2015 is de Europese Measurement Reporting Verification (MRV) –systeem van kracht geworden.  Grotere schepen moeten vanaf 2018 hun CO2 emissies rapporteren als ze van, naar of tussen Europese havens varen.  Scheepseigenaren kunnen zelf kiezen welke methode ze gebruiken, die door een derde partij getoetst en geverifieerd moet worden.

Het project EnergyShip zal een efficiënte methode ontwikkelen om deze data te verzamelen, op te slaan en inzichtelijk te maken, zodanig dat ze voor twee doelen te gebruiken is:  het verhogen van de brandstof efficiëntie van schepen en het voldoen aan de MRV-regelgeving.  Want wanneer er goede data beschikbaar is van de schepen, kun je die natuurlijk voor beide doelen inzetten. Vandaar onze slogan: Wij maken energie zichtbaar!

Terugbrengen van brandstofverbruik
Het Joint Industry Project (JIP) EnergyShip is een project voor- en door de scheepvaartsector.  Het doel is een grote stap te maken in het inzicht in het energieverbruik van schepen. Hiervoor gebruiken we data van het schip en combineren dat met andere databronnen, zoals AIS- of weerdata.

De aanleiding van dit project is een studie, waarbij is aangetoond dat de data-analyse van een schip enorme besparingen teweeg kan brengen.  TNO heeft hier samen met Flinter,  Machinefabriek Bolier, Alewijnse Noord en Wolfhard Wessels  een diepgaande energieanalyse gedaan van de coaster Nordic Erika.  Door analyse van historische data is er een aantal aanpassingen voorgesteld en uitgevoerd.  Flinter is zeer enthousiast geworden over de resultaten. Flinter CEO Bart Otto: “Het varen met het schip na de aanpassingen heft geresulteerd in een besparing tot 20%, bij gelijke snelheid. Dit betekent 2 ton brandstof minder per dag, en bij lagere snelheden is dit nog hoger. Een besparing zoals deze is niet alleen welkom, maar is revolutionair! “

Het is daarom onze visie, dat er een methode ontwikkeld wordt, die alle schepen in staat stelt te worden ingezet als zogenaamde “EnergieSchepen”,  waarvan eenvoudig de huidige en het historische energieverbruik zichtbaar is. Innovatieve scheepseigenaren kunnen de data gebruiken om hun schepen zuiniger te maken, terwijl toeleveranciers ook kunnen laten zien dat hun producten bijdragen aan een langer brandstofverbruik.  Tenslotte kunnen scheepseigenaren ook aan hun klanten, de bevrachters, aantonen dat ze innovatieve middelen gebruiken om hun vloot te verduurzamen.

Door het plaatsen van enkele sensoren op de schepen,  het implementeren van een open-standaard beveiligde data infrastructuur en het verzenden van data naar de wal voor analyse, kan een actueel en accuraat overzicht worden gemaakt van het energieverbruik.  U kunt hierbij denken aan brandstofverbruiks-, koppel- en thrustmeters.  Deze data kan worden verrijkt met andere databronnen, zoals AIS data en meteo-data, en data van de eigen scheepssystemen.  De data wordt verzameld,  opgeslagen en geanalyseerd op basis van open-protocollen, om onafhankelijk van leveranciers te kunnen blijven.  De eigenaar van de schepen bepaald wie toegang heeft tot de data, en kan die beschikbaar stellen voor belanghebbenden, zoals bevrachters, leveranciers, werven of autoriteiten.

Binnen het project heeft scheepseigenaar Flinter uit Barendrecht twee schepen beschikbaar gemaakt, die als eerste EnergieSchip zullen worden ingezet.  Op deze manier kunnen we leren, hoe we de doelstellingen het beste realiseren, en ervaring opdoen met de interface, de data-protocollen en het verzamelen en opslaan van data.  Deze manier van werken wordt universeel toepasbaar, zodat we die dan later kunnen toepassen op andere schepen. Het lange termijn doel is om 20% van de Nederlandse zeegaande vloot om te bouwen naar EnergieSchepen in de komende 5 jaar.  Het moet de standard worden voor zuinig omgaan met energie, door het creëren van een inzicht in energieverbruik die nu nog niet mogelijk is.  Hiermee blijft de Nederlandse scheepvaart internationaal toonaangevend.  Daarnaast laat de Nederlandse industrie zien dat ze klaar is voor MRV,  en hun klanten onderbouwde data kunnen leveren over hun inspanningen op het gebied van energieverbruik.

Doe mee!
We willen dit ambitieuze project niet alleen doen, maar open stellen voor iedere reder of belanghebbende. We zoeken daarom enthousiaste, innovatieve maritieme bedrijven die met ons mee willen doen. Het project staat open voor alle partijen die een rol willen spelen in het efficiënter maken van schepen.  Als deelnemer krijgt u toegang tot alles wat in het project ontwikkeld wordt, inclusief de (meet)data van de Flinter schepen. Na afloop van het project, heeft u diepgaande kennis over de methode en gereedschappen waarmee data van uw vloot efficiënt gebruikt kan worden. Door de gezamenlijke ontwikkeling met andere partijen wordt het risico en de kosten van ontwikkeling aanzienlijk gereduceerd. Uw investering voor de ontwikkelingskosten bedraagt EUR 25.000,=.  Deze bijdrage is inclusief toegang tot alle bijeenkomsten en alle resultaten van dit 1-jarige project, met startdatum 15 oktober.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met TNO,  via Dan Veen, Senior Business Developer Maritime & Offshore op [email protected] of telefonisch 088-8664765.