Joint venture Boskalis en Kotug op losse schroeven?

  • buitenland

De aangekondigde joint venture van Boskalis en Kotug op het gebied van havensleepdiensten in Europa lijkt op losse schroeven te staan.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) vraagt zich af of de samenwerking leidt tot een meldingsplicht. Een meldingsplicht komt voor wanneer een samenwerking of overname van bedrijven kan resulteren in oneerlijke concurrentie.

Boskalis en Kotug zijn verplicht de samenwerking te melden bij de ACM wanneer de omzet van de joint venture meer dan 150 miljoen bedraagt of de bedrijven in Nederland een omzet van 30 miljoen of meer hebben. Wanneer de samenwerking deze bedragen overstijgt moet de samenwerking ook bij de Europese Commissie gemeld worden.

Boskalis verklaart dat de joint venture op basis van de gestelde criteria niet onder de meldingsplicht valt.

De ACM startte vorig jaar al een onderzoek naar mogelijke overtredingen van de mededingingswet door sleepbedrijven in de Rotterdamse haven.

Meer.. Boskalis en Kotug vormen Europese havensleep joint venture

Related news

List of related news articles