JR Shipping geeft obligaties uit

JR Shipping schrijft een nieuwe obligatielening uit. Hiermee wil de Harlinger rederijgroep extra investeringskapitaal genereren, bedoeld om nieuwe activiteiten te initiëren die samenhangen met de transitiefase waarin de scheepvaartindustrie zich bevindt. In totaal zijn 249 JR Shipping Obligaties met een nominale waarde van € 10.000,- beschikbaar, samen goed voor een totaalbedrag van € 2.490.000,-. De obligaties geven een vaste jaarrente van 7%, bij een looptijd van 7 jaar. Voor de restitutie van de rente en nominale inleg aan het einde van de looptijd geeft AS Shipping Group (de holding van de rederij) een garantstelling af. 

Direct investeerdersperspectief: 7% vaste rente
Rederijgroep JR Shipping is actief op vier fronten. De rederij exploiteert schepen die actief zijn in de containerfeeder markt, de multipurpose markt en de internationale groeimarkt voor offshore wind service schepen. Daarnaast focust de rederij op scheepsmanagementdiensten voor derden en bijzondere herstructurerings- en managementprojecten. JR Shipping sluit investeringen in scheepvaartallianties niet uit en is alert op zogeheten ‘opportunity investments’ en ‘distressed assets’. Met het uitgeven van JR Shipping Obligaties wil de rederij optimaal gebruik kunnen maken van het momentum dat voor deze investeringen vaak de doorslag geeft. Het in te werven kapitaal, aan te wenden om ontwikkelkansen te verzilveren, is bedoeld om de veer- en daadkracht te vergroten en daarmee het perspectief voor de rederijorganisatie, haar stakeholders én haar investeerders. Investeerders die inschrijven op JR Shipping Obligaties boeken direct meer perspectief in de vorm van 7% rente over elke € 10.000,- die zij aan de scheepvaartonderneming toevertrouwen.

Een aantal scheepmarkten lijken enigszins te herstellen van de wereldwijde recessie en gaan een cruciale transitiefase in. Rederijen, afnemers van rederijdiensten en scheepvaartbanken zoeken naar adequate oplossingen om de erfenis van zeven jaar crisis zo goed mogelijk te beheren en te verdelen. Met name banken spelen hierin een bepalende rol. De afgelopen jaren kregen veel banken als gevolg van betalingsproblemen tegen wil en dank schepen in hun bezit. De urgentie om hier nieuwe financieringsstructuren en managementmodellen voor op te tuigen is groot.

Kansen op projectenmarkt
JR Shipping heeft in 2015 bewezen hier de aangewezen partner voor te zijn, gezien de veelzijdige expertise die de allround rederijorganisatie in huis heeft. In opdracht van een vooraanstaande scheepvaartbank heeft JR Shipping het financieel en operationeel beheer gevoerd over zes containerschepen die eind 2015 aan een nieuwe eigenaar zijn overgedragen. De Duitse bank heeft de rederij uit Harlingen hiervoor benaderd op grond van het zeer succesvolle herstructureringstraject dat in 2012 voor de eigen vloot van JR Shipping is afgelegd. De scheepvaartsector verwacht in 2016 een toename in het aanbod van soortgelijke ‘bijzondere projecten’. Daarbij zal binnen nieuwe samenwerkingsstructuren steeds vaker van de deelnemende partners extra commitment worden gevraagd in de vorm van financiële participatie.

Geïnteresseerde investeerders kunnen het prospectus dat de uitgifte begeleidt downloaden van www.jrshipinvestments.nl.

Related news

List of related news articles