Kabel van Norther Offshore windpark komt aan land in Zeebrugge  

Deze week zijn de werkzaamheden begonnen voor de 24 kilometer lange kabel die gelegd moet worden voor het Norther Offshore windpark. Dit is nodig om het windpark met het Belgische elektriciteitsnetwerk te verbinden. In augustus is het hoogspanningsstation geïnstalleerd op zee en dit is de volgende stap. Tekst gaat verder onder de foto. 

‘Nessie II’. Foto, Norther.

De kabellegger Nexus van Van Oord gaat de 24 kilometer lange kabel op de zeebodem leggen en daarna wordt de kabel door een speciaal uitgeruste graafmachine op diepte gelegd.

Een kabellegponton neemt op 4 kilometer voor de kustlijn de kabel installatie in het ondiep water over en brengt de kabel verder aan land in Zeebrugge. Dichtbij de kustlijn wordt de kabel begraven door de “Nessie II”. Deze mechanische graafmachine op rupsbanden van Duitse makelij is 27 meter lang en 8 meter breed.

Mobiele kranen leggen de laatste 450 meter kabel aan op het strand. Met de exportkabel wordt Norther rechtstreeks verbonden met het nieuwe hoogspanningsstation Stevin in Zeebrugge. Zo vloeit de opgewekte energie van het grootste windpark van België  in het stroomnet en levert het stroom voor bijna 400.000 gezinnen.

Norther bouwt momenteel de funderingen voor de 44 windturbines, die operationeel zullen zijn vanaf het Q3 2019.

Kabelleger ‘Nexus’ van Van Oord. Foto: Van Oord.