‘Kabinet kan pril herstel economie versnellen’

  • binnenland

Het kabinet kan het pril herstel van de Nederlandse economie versnellen door de aanwas van administratieve lasten voor het bedrijfsleven een halt toe te roepen, te investeren in infrastructuur en controles op het goederenvervoer efficiënter te maken. Dit stelt verladersorganisatie EVO voorafgaand aan de begrotingsonderhandelingen die vandaag beginnen.

Volgens EVO, belangenbehartiger van 20.000 handels- en productiebedrijven, kunnen relatief kleine investeringen meer economische groei creëren. Herstel van de economie betekent dat bedrijven de komende jaren meer goederen maken en verhandelen. EVO vraagt het kabinet om deze toenemende goederenstroom de ruimte te geven.

Administratieve lasten
Veiligheids-, hygiëne- en milieuvoorschriften zijn slechts een kleine greep uit de honderden regels waar bedrijven rekening mee moeten houden. Het kabinet wil de regeldruk verminderen, maar volgens EVO moeten nieuwe regels tegelijkertijd kritisch beoordeeld worden. Zo dreigen bedrijven die hun goederen per schip laten vervoeren, deze goederen voortaan eerst gecertificeerd te moeten wegen. EVO stelt dat bedrijven hierdoor te maken krijgen met een lastenverhoging oplopend tot honderd miljoen euro, terwijl de veiligheid op schepen niet toeneemt.

Infrastructuur
De komende jaren worden er duizenden kilo’s grondstoffen en honderdduizenden producten meer over de Nederlandse snel-, vaar- en spoorwegen vervoerd. Gerichte investeringen in infrastructurele knelpunten zijn volgens EVO daarom essentieel. De verladersorganisatie vroeg het kabinet daarom eerder om de bezuinigingen op sluisbedieningstijden volledig terug te draaien. Tegelijkertijd vragen de werkzaamheden aan de Betuweroute om meer ruimte voor alternatieve routes voor het spoorgoederenvervoer. Tot slot pleit EVO tegen de invoering van tol op het wegennet – de organisatie noemt het onwenselijk om infrastructuur met tolheffing te financieren, zeker als de overheid de mogelijkheid heeft om zelf gericht te investeren.

Controles
Hoewel veiligheids- en milieucontroles noodzakelijk zijn, werken veel inspectiediensten nog onvoldoende samen. Hierdoor moeten bedrijven dezelfde informatie steeds opnieuw met inspectiediensten delen. Als een bedrijf bijvoorbeeld goederen naar het buitenland exporteert, moeten zowel de douane als de Kamer van Koophandel (KvK) exportdocumenten valideren. EVO wil daarom dat de overheid inspectiediensten informatie met elkaar laat delen – dit scheelt bedrijven miljoenen euro’s aan administratieve lasten. Ook moet het kabinet voorkomen dat bezuinigingen op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) er voor zorgen dat bedrijven voor extra inspectiekosten opdraaien.

Meer… EVO

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten