Kabinet wil stapsgewijze invoering kilometerprijs

Minister-president Balkenende en de vice-ministers-presidenten Bos en Rouvoet hebben het Beleidsprogramma 2007-2011 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het programma is de concrete uitwerking van het coalitieakkoord.

Bron: Infrasite.nl, 14-06-2007;