Kamercommissie Infrastructuur achter ontwerprichtlijn uniforme technische voorschriften binnenvaart

  • binnenland

De Kamercommissie Infrastructuur heeft in haar zitting van 10 december een positief advies gegeven met betrekking tot het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie met betrekking tot uniforme technische voorschriften voor het gehele binnenwaterwegennet van de EU inclusief de Rijn.

Meer… Trends

Related news

List of related news articles