Kamerleden enthousiast over maritiem vergroeningsplan

  • binnenland

Op 5 juli 2016 hebben de Nederlandse maritieme maakindustrie, Netherlands Maritime Technology, en de Nederlandse binnenvaart, Koninklijke BLN-Schuttevaer in de Tweede Kamer een petitie voor een vergroeningsplan aangeboden. Er waren 9 leden van de vaste Kamercommissies voor Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken aanwezig.

Met de petitie werd duidelijk gemaakt dat de maritieme maakindustrie beschikt over veel klimaat- en milieuverbeterende technologieën, die onder andere in de binnenvaart ingezet kunnen worden. Roel de Graaf, de Managing Director van NMT en Roland Kortenhorst, voorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer, overhandigde de petitie aan Tjeerd van Dekken van de PvdA, de voorzitter van de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu.

Meerdere Kamerleden gaven aan dat het aangeboden vergroeningsplan waardevol is voor hun verkiezingsprogramma’s en dat ze de boodschap van de sector gaan oppakken.

 

 

Related news

List of related news articles