Kanaal getest met groot proefschip

Provinciale Waterstaat heeft met een 110 meter lang schip getest hoe geschikt het Van Harinxmakanaal is voor grote vrachtschepen. De Concordia voer woensdag van Harlingen tot de Fonejachtbrug, en terug. Het schip was niet alleen dertig meter langer dan gebruikelijk, maar ook anderhalve meter breder. Dat maakte de passage bij verschillende bruggen centimeterwerk.

Bron: Friesch Dagblad, 01-12-2006;