KB studeert op samenwerkingsvorm

Om de binnenvaart ook op de lange termijn een gezonde sector te laten zijn, zou een vergaande samenwerking tussen ondernemers de marktpositie structureel kunnen verbeteren. Kantoor Binnenvaart denkt dat op die manier de enorme toppen en diepe dalen kunnen afvlakken. Zo wordt het ook voor verladers aantrekkelijk om samen te werken aan een duurzamere binnenvaart.

Bron: Schuttevaer, 03-04-2009;