Kees Turnhout plaatsvervangend directeur Port of Den Helder

Met ingang van 1 september 2016 is de heer Kees Turnhout benoemd tot plaatsvervangend directeur van NV Port of Den Helder. Turnhout is na zijn functioneel leeftijdsontslag bij de Koninklijke Marine sinds 1 februari jl. werkzaam bij Port of Den Helder. Samen met de algemeen directeur Jacoba Bolderheij maakt Kees Turnhout deel uit van het managementteam van NV Port of Den Helder.

Jacoba Bolderheij die sinds april dit jaar ingetreden is, heeft commerciële ervaring en is werkzaam geweest als commercieel manager bij Port of Sohar, een joint venture van Port of Rotterdam. Zij legt zich naast de algemene leiding over Port of Den Helder toe op de commerciële- en marketingactiviteiten. Kees Turnhout is hoofd van de afdeling Infrastructuur & Ruimte.

Nieuwe kades en bedrijfsterreinen
Turnhout werkt aan de planning van nieuwe kades en bedrijfsterreinen die gebouwd gaan worden die de basis vormen voor de toekomstplannen tot 2030. Het belang ervan is groot voor de markt en de economische draagkracht van de Kop van Noord-Holland. Samen met marktpartijen en overheden wordt een gestructureerd uitvoeringsprogramma opgesteld. Zijn bestuurlijke ervaring, uitgebreide netwerk en zijn goede relatie met de Koninklijke Marine komen hierbij goed van pas.

Enorme groei van windparken op zee biedt kansen 
NV Port of Den Helder NV heeft vertrouwen in de toekomst. De komende decennia vindt een enorme groei van windparken op zee plaats. Dat biedt kansen voor de haven van Den Helder, die een sterke positie heeft op het gebied van onderhoud en logistiek van schepen en offshore activiteiten op de Noordzee.