Kenniscentrum Jachtbouw wordt Kenniscentrum Maritieme Techniek

Het Kenniscentrum Jachtbouw van NHL Hogeschool gaat per 1 september 2014 verder onder een nieuwe naam: ‘Kenniscentrum Maritieme Techniek’. De naamsverandering komt voort uit een versterkte samenwerking tussen het kenniscentrum, het lectoraat Maritieme Techniek en de opleidingen van het Maritiem Instituut Willem Barentsz. Het centrum blijft expert op het gebied van jachtbouw, maar breidt zijn expertise uit naar nieuwe maritiem-technische domeinen.

Werkterrein wordt groter
Sinds anderhalf jaar maakt het kenniscentrum deel uit van het Maritiem Instituut Willem Barentsz. Naast verscheidene NHL-opleidingen heeft het instituut twee lectoraten, waaronder het lectoraat Maritieme Techniek. Als gevolg van een grotere samenwerking met onder andere dit lectoraat is het werkterrein van het kenniscentrum verbreed van jachtbouw naar scheepsbouw in het algemeen, met het accent op maritieme innovatieve technieken.

Concurrentiepositie jachtbouw versterken
Het Kenniscentrum Jachtbouw is opgericht in 2005, met als doel om kennis beschikbaar te maken ten behoeve van de noordelijke jachtbouw. Zo wil het de concurrentiepositie van deze sector versterken. Het kenniscentrum voert toegepast onderzoek uit, werkt mee aan innovatieve projecten en geeft advies. Vanaf september gaat het centrum verder onder de nieuwe vlag ‘Kenniscentrum Maritieme Techniek’.

Meer… NHL