Kiellegging van DEME’s ‘Spartacus’ bij IHC

  • binnenland

Op 20 december vond de kielleggingsceremonie plaats voor de ‘Spartacus’ op de scheepswerf van Royal IHC in Krimpen aan den IJssel. De ceremonie is een nieuwe mijlpaal in de bouw van de krachtigste snijkopzuiger ter wereld.

Door haar kracht, grootte en innovatieve technologieën verlegt deze mega-cutterzuiger de grenzen in de baggersector. Met een totaal geïnstalleerd vermogen van maar liefst 44.180 kW zal de cutterzuiger met een nooit geziene snelheid door nog hardere zeebodems kunnen snijden. Op die manier kan de snijkopzuiger de werkzaamheden uitvoeren zonder dat er dynamiet en explosies aan te pas komen.

‘Spartacus’ zal tot op 45 meter diepte kunnen baggeren. Op dit moment gaan cutterzuigers niet dieper dan 35 meter. Het baggerschip kan op afgelegen plaatsen werken met een beperkte infrastructuur, gezien de brandstofautonomie en accommodatiecapaciteit. De milieuvriendelijke snijkopzuiger krijgt ook andere innovaties aan boord, zoals een warmteterugwinningssysteem dat de warmte van de uitlaatgassen omzet in elektrische energie.

De 164 meter lange ‘Spartacus’ wordt de eerste snijkopzuiger ter wereld die is uitgerust met dual fuel-technologie. Het schip krijgt een Green Passport en een Clean Design Notation. Alle nieuwe schepen in de vloot van DEME worden op een duurzame manier ontworpen. Ze beschikken over dual fuel-motoren, die zowel op LNG als op diesel werken. Dit vermindert de koolstofemissies aanzienlijk en herleidt de uitstoot van fijn stof, zwaveloxiden (SOx) en stikstofoxiden (NOx) tot bijna nul.

‘Spartacus’ wordt in 2019 opgeleverd.

Photo:

Related news

List of related news articles