Kijktip: ‘Onzichtbaar Nederland’ over verzilting

Onderzoeker Joost Delsman van Deltares vertelt vanavond in het programma ‘Onzichtbaar Nederland’ (NPO1, vanaf 21:25) over de oorzaken en de gevolgen van de verzilting van de Nederlandse grond. Verzilting, het steeds zouter worden van oppervlaktewater, wordt gezien als gevolg van bedijking en inpoldering. Omdat teveel zout ongunstig is voor de groei van landbouwgewassen en natuurgebieden, krijgt het onderwerp steeds meer aandacht.

Vooral in Nederland is verzilting een actueel probleem, doordat de ontwatering van laaggelegen gebieden het proces versnelt. Joost Delsman deed zijn promotieonderzoek naar de oorzaken van verzilting van oppervlaktewater door zout grondwater in die gebieden.

Lees meer over ‘Onzichtbaar Nederland’